Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3999. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotokih Savinja in Ložnica v Mestni občini Celje, stran 13134.

  
Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotokih Savinja in Ložnica v Mestni občini Celje 
1. člen 
Ta uredba določa drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na delu priobalnega zemljišča na parcelah št. 2423/4, 2423/1, 2423/6, 2423/5, 2420, 2502/10, 1239/1, 1239/2, 1239/4, 1228, 1227/1, 1209/2, 1205/1, 1195/1, 1194, 1193/3, 1191/1, 1190, 1189, 1188, 1187, 1173, 1155, 1154, 1153, 1152, 1151, 1150, 797/12, 797/11, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 797/37, 797/100, 797/104, 797/39, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 797/15, 797/35, 797/23, 868, 869, 797/97, 874, 876, 875, 883, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 935/1, 932/1, 941/3, 941/2, 953, 961/1, 960/1, 941//1, 969/2, 969/1, 970, 971/1 in 2542/1, vse k. o. 1077 – Celje, ob vodotokih Savinja in Ložnica v Mestni občini Celje, ki zožuje priobalno zemljišče.
2. člen 
Zunanja meja priobalnega zemljišča na delu vodotokov Savinja in Ložnica v Mestni občini Celje na zemljišču na parcelah št. 2423/4, 2423/1, 2423/6, 2423/5, 2420, 2502/10, 1239/1, 1239/2, 1239/4, 1228, 1227/1, 1209/2, 1205/1, 1195/1, 1194, 1193/3, 1191/1, 1190, 1189, 1188, 1187, 1173, 1155, 1154, 1153, 1152, 1151, 1150, 797/12, 797/11, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 797/37, 797/100, 797/104, 797/39, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 797/15, 797/35, 797/23, 868, 869, 797/97, 874, 876, 875, 883, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 935/1, 932/1, 941/3, 941/2, 953, 961/1, 960/1, 941/1, 969/2, 969/1, 970, 971/1 in 2542/1, vse k. o. 1077 – Celje, poteka po lomnih točkah, določenih v koordinatnem sistemu D96/TM in navedenih v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v vodni kataster.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-422/2022
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-2550-0058
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost