Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3998. Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, stran 13132.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede 
1. člen 
V Uredbi o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Delovna mesta plačne podskupine I1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
I014006
REŠEVALEC IZ VODE II
IV
0
17
27
2
I014009
STROJNIK VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC
IV
0
18
28
3
I014010
VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III
IV
0
19
29
4
I014011
MLADINSKI DELAVEC II
IV
0
18
28
5
I015012
KOPALIŠKI MOJSTER
V
0
22
32
6
I015019
NADZORNIK SMUČIŠČA
V
0
22
32
7
I015027
ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV II
V
0
22
32
8
I015033
PODROČNI REFERENT
V
0
22
32
9
I015034
REŠEVALEC IZ VODE I
V
0
21
31
10
I015059
TURISTIČNI ANIMATOR III
V
0
23
33
11
I015060
TURISTIČNI INFORMATOR III
V
0
23
33
12
I015062
VODJA OBRATOVANJA VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC
V
0
26
36
13
I015066
VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II
V
0
23
33
14
I015075
MLADINSKI DELAVEC I
V
0
21
31
15
I015068
REFERENT ZA DELO Z IZPITNIM GRADIVOM
V
0
23
33
16
I016020
ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV I
VI
0
25
35
17
I016021
ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA II
VI
0
25
35
18
I016038
TURISTIČNI ANIMATOR II
VI
0
25
35
19
I016039
TURISTIČNI INFORMATOR II
VI
0
25
35
20
I016061
VIŠJI PODROČNI REFERENT I
VI
0
25
35
21
I016062
VIŠJI PODROČNI REFERENT II
VI
0
24
34
22
I016043
VIŠJI PODROČNI REFERENT III
VI
0
23
33
23
I016057
VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE I
VI
0
26
36
24
I016058
KOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV
VI
0
24
34
25
I017052
ORGANIZATOR AKREDITACIJSKIH POSTOPKOV
VII/2
0
36
46
26
I017053
ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA I
VII/1
0
33
43
27
I017054
PODROČNI PODSEKRETAR
VII/2
0
43
53
28
I017073
SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO I
VII/2
0
42
52
29
I017074
SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO II
VII/2
0
37
47
30
I017075
SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO III
VII/1
0
32
42
31
I017080
PODROČNI SEKRETAR
VII/2
0
46
56
32
I017095
STROKOVNI SODELAVEC ZA ENERGIJO
VII/1
0
30
40
33
I017111
PODROČNI SVETOVALEC I
VII/1
0
34
44
34
I017112
PODROČNI SVETOVALEC II
VII/1
0
32
42
35
I017113
PODROČNI SVETOVALEC III
VII/1
0
31
41
36
I017139
TURISTIČNI ANIMATOR I
VII/1
0
33
43
37
I017140
TURISTIČNI INFORMATOR I
VII/1
0
33
43
38
I017155
VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE
VII/1
0
32
42
39
I017159
VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I
VII/2
0
40
50
40
I017160
VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II
VII/2
0
38
48
41
I017161
VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III
VII/2
0
36
46
42
I017190
PREDAVATELJ ŠOLE ZA RAVNATELJE
VII/2
0
41
51
43
I017191
VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV
VII/1
0
31
41
44
I017192
SPECIALIST ZA MLADINSKO DELO
VII/2
0
33
43
45
I017927
VODJA ODDELKA I
VII/2
0
46
56
46
I017928
VODJA ODDELKA II
VII/2
0
45
55
47
I017929
VODJA ODDELKA III
VII/2
0
44
54
48
I017930
VODJA ODDELKA IV
VII/2
0
43
53
49
I017939
VODJA SEKTORJA I
VII/2
0
48
58
50
I017940
VODJA SEKTORJA II
VII/2
0
47
57
51
I017941
VODJA SEKTORJA III
VII/2
0
46
56
52
I017944
VODJA SLUŽBE I
VII/2
0
43
53
53
I017945
VODJA SLUŽBE II
VII/2
0
42
52
54
I017946
VODJA SLUŽBE III
VII/2
0
41
51
55
I017954
VODJA ŠPORTNIH PROGRAMOV
VII/2
0
37
47
56
I017953
VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE I
VII/1
0
37
47
57
I017958
VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II
VII/1
0
35
45
58
I017959
VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III
VII/1
0
33
43
59
I018011
VIŠJI PREDAVATELJ ŠOLE ZA RAVNATELJE
VIII
0
44
54
60
I017193
NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU I 
VII/2
0
45
55
61
I017194
NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU II
VII/2
0
42
52
62
I017195
NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU III
VII/1
0
38
48
63
I017196
NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU IV 
VII/1
0
34
44
64
I017197
LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU I 
VII/1
0
48
58
65
I017198
LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU II 
VII/1
0
46
56
66
I017199
LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU III 
VII/1
0
44
54
67
I017200
OCENJEVALEC NA VOZNIŠKEM IZPITU I
VII/1
0
35
45
68
I017201
OCENJEVALEC NA VOZNIŠKEM IZPITU II
VII/1
0
33
43
69
I017202
OCENJEVALEC NA VOŽNIŠKEM IZPITU III
VII/1
0
31
41
«.
2. člen
V 5. členu se v šestem odstavku preglednici nadomestita z novima preglednicama, ki se glasita:
»
Število točk
Poimenovanje
Plačni razred
Od 35 do 65
Vodja oddelka IV
43
Od 66 do 75
Vodja oddelka III
44
Od 76 do 85
Vodja oddelka II
45
Od 86 do 100
Vodja oddelka I
46
Število točk
Poimenovanje
Plačni razred
Poimenovanje
Plačni razred
Od 35 do 65
Vodja sektorja III
46
Vodja službe III
41
Od 66 do 85
Vodja sektorja II
47
Vodja službe II
42
Od 86 do 100
Vodja sektorja I
48
Vodja službe I
43
«. 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2023.
Št. 00704-437/2022
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-3130-0058
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost