Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3997. Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 13062.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22 in 112/22) se priloga I nadomesti z novo prilogo I, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
2. člen 
Priloga II se nadomesti z novo prilogo II, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
3. člen 
Priloga III se nadomesti z novo prilogo III, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
4. člen 
Priloga IV se nadomesti z novo prilogo IV, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2023.
Št. 00704-435/2022
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-3130-0057
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost