Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3988. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah, dne 20. 11. 2022 in v drugem krogu volitev za župana, dne 4. 12. 2022, stran 13037.

  
Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji na 13. korespondenčni seji dne 6. 12. 2022 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu volitev v Občini Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah, dne 20. 11. 2022 in v drugem krogu volitev za župana, dne 4. 12. 2022 
Na lokalnih volitvah, dne 20. 11. 2022, je imelo pravico glasovati 4464 volivcev.
Volitev se je udeležilo 2622 volivcev ali 58,74 %.
Za volitve župana in za občinski svet je glasovalo 2622 volivcev ali 58,74 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
I. 
Za volitve župana Občine Šmartno pri Litiji je bilo oddanih 2622 glasovnic. Veljavnih je bilo 2603 glasovnic, 19 glasovnic je bilo neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Andreja Kastelic
235
9,03
2
Janez Tomažič
328
12,60
3
Blaž Izlakar
756
29,04
4
Rajko Meserko
755
29,00
5
Karmen Sadar
529
20,32
skupaj
2603
Občinska volilna komisija je ugotovila, da nobeden od kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov, zato se je dne 4. 12. 2022 opravil drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največje število glasov, Blažem Izlakarjem in Rajkom Meserkom.
Za volitve župana Občine Šmartno pri Litiji v drugem krogu, dne 4. 12. 2022, je imelo pravico glasovati 4462 volivcev.
Volitev se je udeležilo 2437 volivcev ali 54,62 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Veljavnih je bilo 2427 glasovnic, 10 glasovnic je bilo neveljavnih.
Kandidata sta v drugem krogu dobila naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Blaž Izlakar
1306
53,81
2
Rajko Meserko
1121
46,19
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil za župana Občine Šmartno pri Litiji na volitvah, dne 4. 12. 2022, v drugem krogu, izvoljen Blaž Izlakar, roj. 21. 10. 1987, stanujoč Staretov trg 23, 1275 Šmartno pri Litiji.
II. 
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, dne 20. 11. 2022, je bilo oddanih 2622 glasovnic. Veljavnih je bilo 2600 glasovnic, 22 glasovnic je bilo neveljavnih.
Posamezne liste kandidatov so v Občini Šmartno pri Litiji prejele naslednje število glasov:
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
LISTA KARMEN SADAR
348
13,38
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
536
20,62
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
329
12,65
DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA
54
2,08
LISTA ZA OBČINO ŠMARTNO
402
15,46
GIBANJE SVOBODA
456
17,54
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
475
18,27
skupaj
2600
100,00 %
Razdelitev mandatov po volilnih enotah:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 6
Izžrebana št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
Št. izvoljenih
Št. za žreb
2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
186
20,15
2
0
7
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
188
20,37
1
0
5
LISTA ZA OBČINO ŠMARTNO
162
17,55
1
0
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
156
16,90
1
0
6
GIBANJE SVOBODA
117
12,68
1
0
1
LISTA KARMEN SADAR
60
6,50
0
0
4
DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA
54
5,85
0
0
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5
Izžrebana št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
Št. izvoljenih
Št. za žreb
6
GIBANJE SVOBODA
202
24,69
1
0
5
LISTA ZA OBČINO ŠMARTNO
159
19,44
1
0
1
LISTA KARMEN SADAR
151
18,46
1
0
2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
124
15,16
1
0
7
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
107
13,08
1
0
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
75
9,17
0
0
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 5
Izžrebana št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
Št. izvoljenih
Št. za žreb
2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
226
26,31
1
0
7
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
180
20,95
1
0
6
GIBANJE SVOBODA
137
15,95
1
0
1
LISTA KARMEN SADAR
137
15,95
1
0
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
98
11,41
1
0
5
LISTA ZA OBČINO ŠMARTNO
81
9,43
0
0
Na rednih lokalnih volitvah, dne 20. 11. 2022, so bili za člane Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji izvoljeni naslednji kandidati.
Volilna enota št. 1:
– Veronika Jesenšek, roj. 2. 1. 1963, Lupinica 1, 1275 Šmartno pri Litiji
– Vinko Femc, roj. 18. 1. 1967, Preska nad Kostrevnico 20, 1275 Šmartno pri Litiji
– Matic Kremžar, roj. 25. 10. 2003, Gradiške Laze 23, 1275 Šmartno pri Litiji
– Petra Kovačič Pancar, roj. 27. 3. 1982, Sevno 11, 1276 Primskovo
– Matjaž Grabnar, roj. 4. 8. 1986, Spodnja Jablanica 2B, 1275 Šmartno pri Litiji
– Alojzij Smrekar, 3. 9. 1971, Gradišče – k.o. Grad. in Polj. 14, 1276 Primskovo
Volilna enota št. 2:
– Matej Sirk, roj. 8. 6. 1971, Mala Kostrevnica 4, 1275 Šmartno pri Litiji
– Darko Vidic, roj. 19. 7. 1984, Levstikova ulica 1, 1275 Šmartno pri Litiji
– Domen Merzel, roj. 31. 3. 1981, Bartlova ulica 11, 1275 Šmartno pri Litiji
– Martin Gradišek, roj. 6. 9. 1986, Miška 5, 1275 Šmartno pri Litiji
– Maja Toplak Primc, roj. 8. 10. 1980, Mala Kostrevnica 47, 1275 Šmartno pri Litiji
Volilna enota št. 3:
– Matej Jug, roj. 26. 8. 1986, Dragovšek 8, 1275 Šmartno pri Litiji
– Branko Šuštaršič, roj. 3. 12. 1971, Riharjevec 4, 1275 Šmartno pri Litiji
– Andreja Kastelic, roj. 4. 11. 1969, Velika Štanga 25A, 1275 Šmartno pri Litiji
– Franc Props, roj 7. 3. 1963, Dragovšek 9, 1275 Šmartno pri Litiji
– Janez Tomažič, roj. 22. 12. 1963, Dragovšek 10A, 1275 Šmartno pri Litiji
Št. 041-2/2022-361
Šmartno pri Litiji, dne 6. decembra 2022
Predsednica 
občinske volilne komisije 
Rosana Lemut Strle 

AAA Zlata odličnost