Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3982. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna 20. novembra 2022, stran 13029.

  
Na podlagi 114. člena v povezavi z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Postojna sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna 20. novembra 2022 
Občinska volilna komisija je na seji dne 24. 11. 2022 na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna dne 20. novembra 2022, skladno z določbo 85. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila naslednje volilne izide:
Krajevna skupnost Bukovje
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 147 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 62 volivcev ali 42,18 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 62, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V Svet Krajevne skupnosti Bukovje sta v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. LUKA KOS, roj. 5. 12. 1998, Bukovje 23, Postojna 
2. KATJA POŽAR, roj. 13. 6. 1988, Bukovje 51, Postojna.
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 193 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 70 volivcev ali 36,27 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 8 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 70, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V Svet Krajevne skupnosti Bukovje sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. NIK KIDRIČ, roj. 2. 10. 1993, Belsko 23, Postojna 
2. MAJA SIMČIČ, roj. 1. 11. 1993, Belsko 12, Postojna.
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 98 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 33 volivcev ali 33,67 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 33, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. ALJOŠA SAMEC, roj. 4. 5. 1986, Gorenje 2, Postojna 
2. TJAŠA SIMČIČ, roj. 9. 4. 2001, Gorenje 29, Postojna. 
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 72 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 29 volivcev ali 40,28 % od vseh volivcev, od tega predčasno in po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 29, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V Svet Krajevne skupnosti Bukovje sta v 4. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. JASNA TURK, roj. 24. 12. 1981, Predjama 25, Postojna 
2. ZDRAVKO ŠIRCA, roj. 1. 1. 1955, Predjama 34A, Postojna. 
Krajevna skupnost Hrašče
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 363 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 158 volivcev ali 43,53 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 16 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 158, neveljavnih je bilo 6 glasovnic.
V Svet Krajevne skupnosti Hrašče so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. MAGDA TOMŠIČ, roj. 16. 2. 1955, Hrašče 138, Postojna 
2. JAKA TOMŠIČ, roj. 27. 7. 1981, Hrašče 134A, Postojna 
3. BARBARA HITI, roj. 26. 9. 1974, Hrašče 13, Postojna 
4. ANDREJ MISLEJ, roj. 17. 6. 1976, Hrašče 177, Postojna 
5. MATJAŽ BOROVINA, roj. 1. 4. 1982, Hrašče 178, Postojna. 
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 73 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 27 volivcev ali 36,99 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 27, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V Svet Krajevne skupnosti Hrašče so v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. VALENTINA SLANA HUSU, roj. 5. 4. 1981, Mali Otok 12A, Postojna
2. JAKOB MIHELČIČ, roj. 20. 10. 1999, Mali Otok 9, Postojna 
3. TATJANA OSTANEK POSEGA, roj. 29. 11. 1982, Mali Otok 14A, Postojna. 
Krajevna skupnost Hrenovice
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 141 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 68 volivcev ali 48,23 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 5 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 68, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V Svet Krajevne skupnosti Hrenovice sta v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. ANDREJ VOVK, roj. 4. 11. 1958, Hrenovice 8, Postojna 
2. LJUDMILA KOVAČIČ, roj. 5. 11. 1961, Hrenovice 16, Postojna.
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 64 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 35 volivcev ali 54,69 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 35, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V Svet Krajevne skupnosti Hrenovice sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. SIMON UCIN, roj. 30. 12. 1985, Studenec 3A, Postojna 
2. ERIKA NARED, roj. 15. 2. 1984, Studenec 1, Postojna. 
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 131 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 67 volivcev ali 51,15 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 12 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 67, neveljavne so bile 4 glasovnice.
V Svet Krajevne skupnosti Hrenovice sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. NADA HREŠČAK, roj. 7. 7. 1961, Dilce 43, Postojna 
2. JANEZ MARINŠEK, roj. 5. 5. 1966, Dilce 7, Postojna. 
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 57 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 23 volivcev ali 40,35 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 23, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V Svet Krajevne skupnosti Hrenovice sta v 4. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. ALBIN KORČE, roj. 30. 8. 1971, Goriče 7, Postojna 
2. TINA TOMAŽIČ, roj. 21. 3. 1991, Goriče 26, Postojna. 
Krajevna skupnost Hruševje
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 274 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 153 volivcev ali 55,84 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 11 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 153, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V Svet Krajevne skupnosti Hruševje so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. TOMAŽ DOLENC, roj. 24. 10. 1975, Hruševje 10, Hruševje 
2. IRMA CURK, roj. 4. 5. 1976, Hruševje 80, Hruševje 
3. TOMAŽ CURK, roj. 23. 3. 1969, Hruševje 2, Hruševje 
4. ZDENKA ŽAKELJ, roj. 29. 1. 1976, Slavinje 13A, Hruševje. 
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 55 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 45 volivcev ali 81,82 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 5 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 45, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V Svet Krajevne skupnosti Hruševje sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. DARJA KRNEL, roj. 28. 8. 1987, Sajevče 6, Hruševje 
2. NIK ŠABEC, roj. 9. 1. 2002, Rakulik 11, Hruševje. 
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 32 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 17 volivcev ali 53,13 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 17, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V svet Krajevne skupnosti Hruševje je v 3. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. MIRAN BEDENIK, roj. 28. 9. 1957, Velika Brda 1A, Hruševje.
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 38 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 14 volivcev ali 36,84 % od vseh volivcev, od tega ni predčasno oziroma po pošti glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 14, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V Svet Krajevne skupnosti Hruševje je v 4. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. DANICA COLE, roj. 24. 9. 1964, Mala Brda 10, Hruševje. 
Krajevna skupnost Landol
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 143 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 83 volivcev ali 58,04 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 83, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V Svet Krajevne skupnosti Landol so izvoljeni naslednji kandidati:
1. DARINKA ZBAČNIK, roj. 15. 10. 1976, Landol 8A, Postojna 
2. IVAN DOLES, roj. 8. 1. 1968, Landol 3, Postojna 
3. JELKA MARIN ČUK, roj. 30. 9. 1961, Landol 38, Postojna 
4. FRANC ČUK, roj. 1. 2. 1962, Landol 32, Postojna 
5. VOJKO ZALAR, roj. 7. 4. 1960, Landol 22B, Postojna 
6. DRAGO KRIŽAJ, roj. 22. 4. 1965, Landol 40, Postojna 
7. SAMANTA ZALAR, roj. 13. 3. 1991, Landol 22B, Postojna. 
Krajevna skupnost Planina
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 658 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 233 volivcev ali 35,41 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 10 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 233, neveljavnih je bilo 5 glasovnic.
V Svet Krajevne skupnosti Planina so izvoljeni naslednji kandidati:
1. MIRJAM ŽNIDARŠIČ, roj. 20. 5. 1968, Planina 231, Planina 
2. DAMJANA ŽNIDARŠIČ, roj. 3. 8. 1978, Planina 117B, Planina
3. ANDREJ SAMSA, roj. 13. 2. 1986, Planina 158, Planina 
4. BOŠTJAN ZIHERL, roj. 13. 6. 1981, Planina 15, Planina 
5. ZDENKO KATERN, roj. 8. 4. 1948, Planina 198, Planina 
6. ZDENKA BENČAN, roj. 25. 12. 1959, Planina 90A, Planina 
7. IZTOK ŠTUCIN, roj. 23. 8. 1966, Planina 124A, Planina. 
Krajevna skupnost Postojna
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 7320 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 2585 volivcev ali 35,31 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 741 volivcev, po pošti je glasoval 1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 2585, neveljavnih je bilo 235 glasovnic.
V Svet Krajevne skupnosti Postojna so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. MARJAN NAGODE, roj. 9. 11. 1954, Globočnikova ulica 22, Postojna 
2. MIHA UHELJ, roj. 10. 5. 1977, Rožna ulica 30, Postojna 
3. SAMO VESEL, roj. 7. 10. 1973, Ulica IX. korpusa 6, Postojna
4. MAJA KOROŠEC, roj. 31. 10. 1978, Pod kolodvorom 3, Postojna
5. KATJA VUGA, roj. 21. 9. 1970, Reška cesta 9, Postojna.
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 161 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 95 volivcev ali 59,00 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 9 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 95, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V Svet Krajevne skupnosti Postojna je v 2. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. MAGDA MARINŠEK, roj. 3. 6. 1956, Zagon 6B, Postojna. 
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 147 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 69 volivcev ali 46,94 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 10 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 69, neveljavnih je bilo 10 glasovnic.
V Svet Krajevne skupnosti Postojna je v 3. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. ANJA JURCA, roj. 23. 7. 1994, Veliki Otok 25A, Postojna. 
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 139 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 49 volivcev ali 35,25 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 5 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 49, neveljavnih je bilo 12 glasovnic.
V Svet Krajevne skupnosti Postojna je v 4. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. ALEKSANDER PENKO, roj. 17. 6. 1961, Zalog 56, Postojna. 
5. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 136 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 44 volivcev ali 32,35 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 5 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 44, neveljavnih je bilo 5 glasovnic.
V Svet Krajevne skupnosti Postojna je v 5. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. PRIMOŽ VESEL, roj. 13. 12. 1984, Stara vas 4, Postojna. 
Krajevna skupnost Prestranek
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 581 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 206 volivcev ali 35,46 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 23 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 206, neveljavnih je bilo 14 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Prestranek so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. ADRIJANA PAVLOVEC, roj. 27. 5. 1986, Globoka pot 7, Prestranek
2. ŽAN KONTELJ, roj. 28. 4. 2003, Ulica 25. maja 5, Prestranek
3. SINIŠA SAŠIĆ, roj. 15. 6. 1983, Ulica 25. maja 20a, Prestranek 
4. KLAVDIJA KNAFELC, roj. 26. 8. 1976, Reška cesta 6, Prestranek
5. IVAN VOROTNJAK, roj. 5. 9. 1963, Ulica padlih borcev 22, Prestranek.
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 255 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 115 volivcev ali 45,10 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 6 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 115, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V Svet Krajevne skupnosti Prestranek so v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. MARTIN LENARČIČ, roj. 21. 4. 1980, Koče 73, Prestranek. 
2. ALEŠ OBLAK, roj. 1. 5. 1975, Koče 119, Prestranek 
3. SUZANA VIDMAR, roj. 15. 5. 1963, Koče 18D, Prestranek. 
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 40 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 12 volivcev ali 30,00 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 12, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V Svet Krajevne skupnosti Prestranek je v 3. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. DESA SLUGA, roj. 20. 2. 1966, Žeje 17, Prestranek. 
Krajevna skupnost Razdrto
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 149 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 77 volivcev ali 51,68 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 77, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V Svet Krajevne skupnosti Razdrto so izvoljeni naslednji kandidati:
1. BOŠTJAN BLAŽEK, roj. 6. 2. 1974, Razdrto 46, Hruševje 
2. GAŠPER BLAŽEK, roj. 26. 6. 1996, Razdrto 20, Hruševje 
3. ALEKSANDER DEKLEVA, roj. 27. 11. 1970, Razdrto 34A, Hruševje
4. PRIMOŽ ČEČ, roj. 1. 3. 1980, Razdrto 50, Hruševje 
5. RIHARD BLAŽEK, roj. 30. 9. 1967, Razdrto 20, Hruševje 
6. dr. MATEJA ŠTEFANČIČ, roj. 16. 2. 1976, Razdrto 47b, Hruševje
7. BOŠTJAN PETERKA, roj. 12. 1. 1977, Razdrto 29, Hruševje.
Krajevna skupnost Studeno
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 248 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 150 volivcev ali 60,48 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 10 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 150, neveljavne so bile 4 glasovnice.
V Svet Krajevne skupnosti Studeno so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. KLEMEN SIMČIČ, roj. 1. 8. 1991, Studeno 105, Postojna 
2. ANITA KNEZ, roj. 6. 8. 1974, Studeno 104A, Postojna 
3. NORMAN MUHA, roj. 11. 2. 1971, Studeno 103, Postojna 
4. MARIJA ROT, roj. 25. 12. 1959, Studeno 104, Postojna 
4. MARJAN SAJOVIC, roj. 2. 4. 1964, Studeno 13, Postojna 
6. VALERIJA BAZJAKO, roj. 23. 6. 1976, Studeno 16A, Postojna.
2. volilna enota
a) v volilni imenik so bili vpisani 103 volilni upravičenci,
b) glasovalo je 41 volivcev ali 39,81 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 5 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 41, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V Svet Krajevne skupnosti Studeno sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. SLAVKA SIMŠIČ, roj. 19. 1. 1954, Strmca 13A, Postojna 
2. STANISLAV LEKŠAN, roj. 18. 6. 1946, Lohača 8, Postojna. 
Krajevna skupnost Šmihel pod Nanosom
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 159 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 97 volivcev ali 61,00 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti je glasoval 1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 97, neveljavna ni bila nobena glasovnica.
V Svet Krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom so izvoljeni naslednji kandidati:
1. NIKA URH, roj. 10. 7. 1996, Šmihel pod Nanosom 5b, Postojna
2. MIRAN MEJAK, roj. 11. 2. 1973, Šmihel pod Nanosom 23a, Postojna
3. BARBARA ŠANTELJ, roj. 20. 8. 1981, Šmihel pod Nanosom 3b, Postojna 
4. TJAŠA CEJ, roj. 31. 1. 1987, Šmihel pod Nanosom 26, Postojna
5. MIHA BREZOVNIK, roj. 23. 9. 1992, Šmihel pod Nanosom 20, Postojna 
6. ANDREJ CEJ, roj. 12. 6. 1977, Šmihel pod Nanosom 2, 6230 Postojna
7. SILVIJA MOŽINA, roj. 10. 9. 1980, Šmihel pod Nanosom 3a, Postojna. 
Krajevna skupnost Veliko Ubeljsko
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 79 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 54 volivcev ali 68,35 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 54, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V Svet Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. NEJC NATLAČEN, roj. 22. 4. 1990, Veliko Ubeljsko 26, Hruševje
2. MATEJA POLJŠAK, roj. 15. 2. 1982, Veliko Ubeljsko 32A, Hruševje.
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 49 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 23 volivcev ali 46,94 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 23, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V Svet Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. ZALA STEGEL, roj. 30. 12. 2000, Malo Ubeljsko 11, Hruševje
2. BOŠTJAN STEGEL, roj. 8. 12. 1971, Malo Ubeljsko 11, Hruševje.
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 56 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 29 volivcev ali 51,76 % od vseh volivcev, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 29, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V Svet Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. NEVENKA JANDRLIĆ, roj. 22. 12. 1977, Strane 4, Hruševje 
2. BOŠTJAN POSEGA, roj. 31. 1. 1976, Strane 18, Hruševje. 
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 38 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 27 volivcev ali 71,05 % od vseh volivcev, od tega ni noben glasoval predčasno, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 27, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V Svet Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 4. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. DUŠICA LINTA, roj. 19. 9. 1973, Brezje pod Nanosom 12, Hruševje
2. DEJAN NEGRO, roj., 17. 4. 1977, Brezje pod Nanosom 2A, Hruševje.
Krajevna skupnost Slavina
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 197 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 93 volivcev ali 47,21 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 93, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V Svet Krajevne skupnosti Slavina so izvoljeni naslednji kandidati:
1. NEJC ŠABEC, roj. 8. 12. 1993, Slavina 13, Prestranek 
2. JANKO BOŠTJANČIČ, roj. 31. 7. 1971, Slavina 46, Prestranek 
3. TADEJ SMRDEL, roj. 18. 10. 1982, Slavina 38, Prestranek 
4. MATEJA ŠABEC, roj. 9. 6. 1974, Slavina 41, Prestranek 
5. ALEKSANDRA ČELHAR, roj. 10. 12. 1973, Slavina 61, Prestranek
6. MARTINA STANTIČ, roj. 9. 3. 1981, Slavina 66, Prestranek 
7. DUŠAN ČOPIČ, roj. 31. 8. 1968, Slavina 60, Prestranek. 
Krajevna skupnost Orehek
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 179 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 106 volivcev ali 59,22 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 106, neveljavnih je bilo 8 glasovnic.
V Svet Krajevne skupnosti Orehek so izvoljeni naslednji kandidati:
1. TINA KLANJŠEK, roj. 16. 3. 1977, Orehek 69, Prestranek 
2. DRAGO KRIŽAJ roj. 3. 3. 1986, Orehek 9, Prestranek 
3. SIMON BOLE, roj. 31. 5. 1978, Orehek 57, Prestranek 
4. ALEKSANDER BERGOČ, roj. 8. 7. 1973, Orehek 1D, Prestranek
5. NATAŠA DEBELJAK, roj. 8. 9. 1972, Orehek 32, Prestranek 
6. ANITA OPARA, roj. 16. 10. 1972, Orehek 52A, Prestranek 
7. ANITA BERGOČ SMERDELJ, roj. 25. 8. 1978, Orehek 1B, Prestranek.
Krajevna skupnost Štivan
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 61 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 41 volivcev ali 67,21 % od vseh volivcev, od tega noben volivec ni glasoval predčasno, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 41, od tega so bile 3 glasovnice neveljavne.
V Svet Krajevne skupnosti Štivan sta v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. JANKO PENKO, roj. 7. 8. 1971, Grobišče 22, Prestranek 
2. ADA SLATINEK KASTELIC, roj. 9. 9. 1961, Grobišče 15, Prestranek.
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 287 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 119 volivcev ali 41,46 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 8 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 119, neveljavne so bile 4 glasovnice.
V Svet Krajevne skupnosti Štivan so v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. DOMINIK HOČEVAR, roj. 31. 7. 1995, Matenja vas 17, Prestranek
2. SANDI SKOČIR, roj. 19. 5. 1982, Matenja vas 73, Prestranek 
3. MAJDA GOMBAČ, roj. 9. 11. 1970, Matenja vas 17, Prestranek 
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 148 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 77 volivcev ali 52,03 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti ni glasoval noben volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 77, neveljavne so bile 4 glasovnice.
V Svet Krajevne skupnosti Štivan sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. MITJA BUDA, roj. 16. 10. 1963, Rakitnik 38, Prestranek 
2. JANA GORJANC, roj. 22. 3. 1979, Rakitnik 12A, Prestranek. 
Št. 041-11/2022
Postojna, dne 24. novembra 2022
Danilo Ukmar 
predsednik 
Občinske volilne komisije 
Občine Postojna 

AAA Zlata odličnost