Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3976. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica, stran 13022.

  
Občinska volilna komisija je na podlagi 90. člena v zvezi s 108. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe; v nadaljevanju: ZLV) na 9. redni seji dne 25. 11. 2022 sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica 
Občinska volilna komisija je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja v Občinski svet Občine Mežica, ki šteje 14 članov, ugotovila naslednje rezultate glasovanja.
I. 
1. Na rednih lokalnih volitvah 21. 11. 2022 je imelo pravico voliti 2.932 volivcev, ki so bili vsi vpisani v volilne imenike.
2. Skupno je glasovalo 1695 volivcev ali 57,81 % vseh volilnih upravičencev, od tega:
1.
na volišči na dan glasovanja po volilnem imeniku
1619
2.
po pošti
1
3.
predčasno
75
4.
s potrdilom
0
II. 
Skupno število oddanih glasovnic je bilo 1695. Od tega je bilo 1661 veljavnih in 34 neveljavnih.
Posamezne liste, ki so navedene po izžrebanem vrstnem redu, so dobile naslednje število glasov:
Izžrebana številka
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
280
16,86
2
MEŽICA BREZ MEJA
378
22,76
3
SOCIALNI DEMOKRATI
282
16,98
4
LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO
292
17,58
5
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
103
6,20
6
GIBANJE SVOBODA
237
14,27
7
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
89
5,36
III. 
Na podlagi 14. člena ZLV je občinska volilna komisija ugotovila, da pripada posameznim listam naslednje število mandatov:
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2
2
MEŽICA BREZ MEJA
4
3
SOCIALNI DEMOKRATI 
2
4
LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO
3
5
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1
6
GIBANJE SVOBODA
2
7
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
0
Občinska volilna komisija je za posamezne liste kandidatov, ki so dobile mandat v občinskem svetu, ugotavljala vpliv preferenčnih glasov, v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZLV, ki določa kot sledi.
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi.
1. Za SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA je bilo oddanih skupaj 154 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % oddanih glasov za to listo, zato se vrstni red za to listo določi po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Na tej listi sta dva kandidata, to sta kandidata pod zaporedno številko 1 Anita Lampreht Piletič, ki je dobila 47 (16,79 %) preferenčnih glasov in pod zaporedno številko 3 Suzana Šumah, ki je dobila 48 (17,14 %) preferenčnih glasov in s tem sta obe kandidatki presegli 10 % števila vseh glasov oddanih za to listo, zato se obema dodelita mandata, ki pripada tej listi.
2. Za MEŽICA BREZ MEJA je bilo oddanih skupaj 203 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % oddanih glasov za to listo, zato se vrstni red za to listo določi po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Na tej listi sta dva kandidata, to so kandidati pod zaporedno številko 1 Aleksander Praper – Alpra, ki je dobil 85 (22,49 %) preferenčnih glasov in pod zaporedno številko 5 Luka Krof, ki je dobil 42 (11,11 %) preferenčnih glasov. S tem sta oba kandidata presegla 10 % števila vseh glasov oddanih za to listo, zato se obema dodelijo mandati, ki pripada tej listi. Po zaporednem vrstnem redu kandidatov se na tej listi podeli mandat pod zaporedno številko 2 Nataliji Petrič in pod zaporedno številko 3 dr. Janku Plešniku.
3. Za SD – SOCIALNI DEMOKRATI je bilo oddanih skupaj 178 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % oddanih glasov za to listo, zato se vrstni red za to listo določi po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Na tej listi sta dva kandidata, to sta kandidata pod zaporedno številko 2 Saša Porčnik, ki je dobila 46 (16,31 %) preferenčnih glasov in pod zaporedno številko 3 mag. Tadej Pungartnik, ki je dobil 38 (13,48 %) preferenčnih glasov in s tem sta oba kandidata presegla 10 % števila vseh glasov oddanih za to listo, zato se obema dodelita mandata, ki pripada tej listi.
4. Za LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO je bilo oddanih skupaj 165 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % oddanih glasov za to listo, zato se vrstni red za to listo določi po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Na tej listi je en kandidat, to je kandidat pod zaporedno številko 5 mag. Grega Vidmar, ki je dobil 49 (16,78 %) preferenčnih glasov in s tem je kandidat presegel 10 % števila vseh glasov oddanih za to listo. Po zaporednem vrstnem redu kandidatov se na tej listi podeli mandat pod zaporedno številko 1 Avgustu Gerdeju – Kajžarju in pod zaporedno številko 2 Tatjani Smuk.
5. Za SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA je bilo oddanih skupaj 63 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % oddanih glasov za to listo, zato se vrstni red za to listo določi po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Na tej listi sta dva kandidata pod zaporedno številko 1 Lovro Vreš in pod zaporedno številko 2 Darja Maurič dobila vsak po 17 (16,59 %) glasov in s tem sta oba kandidata presegla 10 % števila vseh glasov oddanih za to listo. Zaradi enakega števila preferenčnih glasov je bil potreben žreb, ki ga je opravil predstavnik liste. Z žrebom se je določil mandat Darji Maurič.
6. Za GIBANJE SVOBODA je bilo oddanih skupaj 108 preferenčnih glasov, kar je več kot 25 % oddanih glasov za to listo, zato se mora vrstni red za to listo določiti po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Na listi je ena kandidatka, to je kandidatka pod zaporedno številko 2 Žana Avberšek dobila 42 (17,72 %) preferenčnih glasov in s tem je kandidatka presegla 10 % števila vseh glasov oddanih za to listo. Po zaporednem vrstnem redu kandidatov se na tej listi podeli mandat pod zaporedno številko 1 Zoranu Mlakarju.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so bili v skladu s 14. in 18. členom ZLV izvoljeni v Občinski svet Občine Mežica naslednji kandidati:
1. ANITA LAMPREHT PILETIČ – SDS
2. SUZANA ŠUMAH – SDS
3. ALEKSANDER PRAPER (ALPRA) – MEŽICA BREZ MEJA
4. NATALIJA PETRIČ – MEŽICA BREZ MEJA
5. Dr. JANKO PLEŠNIK – MEŽICA BREZ MEJA
6. LUKA KROF – MEŽICA BREZ MEJA
7. SAŠA PORČNIK – SD
8. Mag. TADEJ PUNGARTNIK – SD
9. AVGUST GERDEJ (KAJŽAR) – LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO
10. TATJANA SMUK – LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO
11. Mag. GREGA VIDMAR – LISTA KAJŽAR ZA MEŽICO
12. DARJA MAURIČ – SLS
13. ZORAN MLAKAR – GIBANJE SVOBODA
14. ŽANA AVBERŠEK – GIBANJE SVOBODA
V občinski svet se ni uspelo uvrstiti kandidatom iz liste:
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Vsem izvoljenim kandidatom za člane Občinskega sveta Občine Mežica Občinska volilna komisija Občine Mežica izda potrdilo o izvolitvi na podlagi 91. člena ZLV.
Izid volitev se na podlagi drugega odstavka 90. člena ZLV objavi v občinskem uradnem glasilu, to je Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2022-68
Mežica, dne 25. novembra 2022
Predsednica 
občinske volilne komisije 
Janja Podričnik 
Tajnik občinske volilne komisije
Blaž Šaloven
Janja Podričnik – predsednica
Vesna Skudnik – namestnica predsednice
Mihaela Brezovnik – članica
Ivan Vinkl – namestnik članice
Dejan Kavtičnik – član
Marijan Mandl – namestnik člana
Mira Steblovnik – članica
Marjan Dimec – namestnik članice

AAA Zlata odličnost