Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3971. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 20. novembra 2022 (1. krog) in 4. decembra 2022 (2. krog), stran 13018.

  
P O R O Č I L O 
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 20. novembra 2022 (1. krog) in 4. decembra 2022 (2. krog) 
Občinska volilna komisija Laško je na 13. seji, dne 5. 12. 2022, v sejni sobi Občine Laško na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini Laško ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje za prvi in drugi krog volitev župana
u g o t o v i l a: 
Volitve za župana so potekale v dveh krogih, 20. 11. 2022 in 4. 12. 2022. V prvem in v drugem krogu je glasovanje potekalo v Občini Laško na 22 voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 15., 16. in 17. 11. 2022 (1. krog) ter 29. in 30. 11. ter 1. 12. 2022 (2. krog), skupaj na 23 voliščih.
1. KROG 
1. Na volitvah 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti skupaj 10.865 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od volivcev ni glasoval s potrdilom. Po volilnem imeniku je glasovalo 5.683 volivcev (52,31 %). Po pošti je glasovalo 29 volivcev.
2. Oddanih je bilo 5.682 glasovnic, od tega:
– 5.657 veljavnih glasovnic,
– 25 neveljavnih glasovnic.
3. Posamezni kandidati za župana Občine Laško so dobili naslednje število glasov:
– MARKO ŠANTEJ
2.617 ali 46,26 %
– FRANC ZDOLŠEK
2.118 ali 37,44 %
– MARJAN MAČKOŠEK 
547 ali 9,67 %
– ŠTEFANIJA PAVČNIK
319 ali 5,64 %
– DAVORIN CIZEJ
56 ali 0,99 %
4. Občinska volilna komisija je v skladu z določbami drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da noben kandidat ni dobil večine glasov, zato se je opravil drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, in sicer med:
– MARKOM ŠANTEJEM, mag. farm., rojenim 5. 7. 1987, stanujočim Kidričeva ulica 2, Laško in
– FRANCEM ZDOLŠKOM, rojenim 12. 5. 1959, stanujočim Cesta na Svetino 48, Laško.
2. KROG 
1. Na volitvah 4. 12. 2022 je imelo pravico voliti skupaj 10.864 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od volivcev ni glasoval s potrdilom. Po volilnem imeniku je glasovalo 5.265 volivcev (48,46 %). Po pošti je glasovalo 29 volivcev.
2. Oddanih je bilo 5.265 glasovnic, od tega:
– 5.258 veljavnih glasovnic,
– 7 neveljavnih glasovnic.
3. V drugem krogu volitev sta kandidata prejela naslednje število glasov:
– MARKO ŠANTEJ
3.428 ali 65,20 %
– FRANC ZDOLŠEK
1.830 ali 34,80 %
4. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za župana Občine Laško izvoljen MARKO ŠANTEJ, mag. farm., rojen 5. 7. 1987, stanujoč Kidričeva ulica 2, Laško, ker je prejel večino veljavnih glasovnic.
Št. 041-04/2022
Laško, dne 5. decembra 2022
Predsednik 
Občinske volilne komisije Laško 
Boštjan Grešak 

AAA Zlata odličnost