Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3969. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2023, stran 13016.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 25. redni seji dne 9. 11. 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2023 
1. člen 
Ta sklep določa višino in vir subvencioniranja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
2. člen 
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se subvencionira gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
Subvencija cene gospodinjstvom in izvajalcem neprofitnih dejavnosti za odvajanje komunalne odpadne vode znaša:
– 0,0463 EUR na m3 brez DDV.
Subvencija cene storitve, za gospodinjstva in izvajalce neprofitnih dejavnosti, za mobilno odstranjevanje blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, znaša:
– 0,0614 EUR na m3 brez DDV.
Subvencija cene, za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, za čiščenje komunalne odpadne vode znaša:
– 0,2107 EUR na m3 brez DDV.
Subvencija cen storitve obdelave blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, za gospodinjstva in izvajalce neprofitnih dejavnosti, znaša:
– 0,0143 EUR na m3 brez DDV.
3. člen 
Sredstva za subvencijo so zagotovljena v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2023, na proračunski postavki 150221.
4. člen 
Sredstva subvencije se iz proračuna Občine Kranjska Gora nakazujejo izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, javnemu podjetju Komunala, Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3541-18/2022-1
Kranjska Gora, dne 11. novembra 2022
Župan
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat

AAA Zlata odličnost