Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3964. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Kranj, stran 13012.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na seji dne 7. decembra 2022 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev župana Mestne občine Kranj 
I. 
Na rednih lokalnih volitvah dne 4. 12. 2022 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah, 44.685 volivcev, pri čemer so bili vsi volivci vpisani v volilne imenike.
Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 12.919 volivcev ali 28,91 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II. 
Na volitvah župana dne 4. 12. 2022 je bilo oddanih 12.919 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 80 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
Veljavnih glasovnic je bilo 12.839.
III. 
Kandidata, navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov, sta prejela naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
1
Matjaž Rakovec
9.108
70,94
2
Ivo Bajec
3.731
29,06
Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Mestne občine Kranj izvoljen:
MATJAŽ RAKOVEC, roj. 2. 9. 1964, stanujoč Kokrški log 10, 4000 Kranj,
ki je v drugem krogu volitev na glasovanju 4. 12. 2022 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
IV. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Kranj Matjažu Rakovcu, Državni volilni komisiji ter predstavnikoma kandidatov za župana Mestne občine Kranj.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2022-91
Kranj, dne 7. decembra 2022
Občinska volilna komisija 
Mestne občine Kranj 
mag. Polona Kukovec, predsednica
Sabina Traven, namestnica predsednice
Aljoša Kavčič, namestnik članice
Roman Nahtigal, član

AAA Zlata odličnost