Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3949. Poročilo o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), stran 13004.

  
P O R O Č I L O 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v postopku ugotavljanja končnega izida glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), ki je bil 27. 11. 2022 (v nadaljevanju: referendum o ZVRS-J)
u g o t o v i l a : 
A. 
1. Na referendumu o ZVRS-J je imelo pravico glasovati skupaj 1.694.361 volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci), od tega 1.694.343 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike ter 18 volivcev, ki so glasovali na podlagi potrdila pristojne upravne enote, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 708.701 volivcev oziroma 41,83 odstotka vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
B. 
3. Oddanih je bilo 708.615 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 3.710 glasovnic neveljavnih, kar predstavlja 0,52 odstotka oddanih glasovnic.
4. Oddanih je bilo 704.905 veljavnih glasovnic.
5. Na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 22. junija 2022?«, je:
– »ZA« glasovalo 399.588 volivcev oziroma 56,69 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali;
– »PROTI« glasovalo 305.317 volivcev oziroma 43,31 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali.
6. Na referendumu o ZVRS-J je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, glasovala »ZA« uveljavitev Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 22. junija 2022.
C. 
DVK je to poročilo sprejela na podlagi 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – UPB, 6/18 – odl. US in 52/20) na 54. seji dne 15. 12. 2022 v sestavi: predsednik Peter Golob ter član Mitja Šuligoj in namestniki članov dr. Janez Pogorelec, Terezija Trupi, Ivana Grgić in Iztok Majhenič. Poročilo je sprejela soglasno.
Št. 042-1/2022-12
Ljubljana, dne 15. decembra 2022
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost