Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

3937. Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov, stran 12894.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) za izvrševanje 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov 
1. člen 
Ta pravilnik določa predložitev predlogov zaključnih računov občinskih proračunov in sklepov o sprejetih zaključnih računih občinskih proračunov Ministrstvu za finance.
2. člen 
(1) Župani občin posredujejo predlog sklepa o sprejemu zaključnega računa proračuna občine, splošni del zaključnega računa proračuna, posebni del zaključnega računa proračuna ter obrazložitev zaključnega računa proračuna do 31. marca tekočega leta na elektronski naslov Ministrstva za finance: obcine-zakljucniracunproracuna.mf@gov.si.
(2) Župani občin posredujejo sklep, ki ga je sprejel občinski svet, podpisan s strani župana na način, določen v prejšnjem odstavku, v tridesetih dneh po sprejetju zaključnega računa proračuna.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 61/09).
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-961/2022
Ljubljana, dne 5. decembra 2022
EVA 2022-1611-0126
Klemen Boštjančič 
minister za finance 

AAA Zlata odličnost