Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3841. Spremembe h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, stran 12644.

  
Pogodbeni stranki
Sindikat delavcev trgovine Slovenije, kot predstavnik delavcev
in
Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev
na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 45/06 s spremembami) sklepata naslednje
S P R E M E M B E 
h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18, s spremembami in dopolnitvami) 
1. člen
V Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18, s spremembami in dopolnitvami) se spremeni:
1. odstavek 4. člena, tako, da se glasi:
Veljavnost kolektivne pogodbe se podaljša za eno leto do 31. 12. 2023.
2. člen 
Spremeni se 71. člen (Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden) tako, da se v 1. odstavku črta 2. alineja, tako, da se odstavek pravilno glasi:
Delavec je upravičen do dodatka za delo v delovnem času, ki je zanj manj ugoden, najmanj v naslednjem nominalnem znesku ali odstotku od osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke:
– za čas dela v popoldanski ali nočni izmeni, kadar se delo opravlja v popoldanski ali nočni izmeni – 10 %
– za pripravljenost na domu – 10 %;
– za nočno delo – 75 %;
– za nadurno delo – 30 %;
– za delo na nedelje 100 %, vendar ne manj kot 6,05 EUR/uro;
– za delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi – 250 %.
Črta se 3. odstavek 71. člena, 4., 5. in 6. odstavek postanejo 3., 4. in 5. odstavek.
3. člen 
Spremeni se 2. odstavek 79. člena, tako da se glasi:
Regres za letni dopust se izplača najmanj v višini minimalne plače v denarni obliki, nad tem zneskom pa lahko delodajalec izplača regres v nedenarni obliki.
4. člen 
TARIFNA PRILOGA H KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE se v 1. členu, ki določa najnižje osnovne plače, spremeni tako, da se glasi:
I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE 
Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 1. 2023 dalje znašajo:
Tarifni razred
NOP v EUR
I.
Enostavna dela
809,02
II.
Manj zahtevna dela
840,07
III.
Srednje zahtevna dela
889,96
IV.
Zahtevna dela
950,00
V.
Bolj zahtevna dela
1.058,92
VI.
Zelo zahtevna dela
1.170,61
VII.
Visoko zahtevna dela
1.396,10
II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
3. člen se od vključno 1. 12. 2022 dalje spremeni tako, da se pravilno glasi:
Prevoz na delo in z dela 
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se izplačuje najmanj v višini 85 % cene javnega prevoza. V primeru, ko ni možnosti javnega prevoza, delavcu pripada povračilo stroška za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 0,17 EUR za vsak polni km poti in največ v višini in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
4. člen se od vključno 1. 12. 2022 dalje spremeni tako, da se pravilno glasi:
Prehrana med delom 
Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša najmanj 6,15 EUR za dneve prisotnosti na delu in največ v višini in pod pogoji, da se ta znesek ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
5. člen 
Spremembe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine veljajo od podpisa in se uporabljajo, razen posebej dogovorjenih izjem, po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, od 1. 1. 2023 dalje.
Ljubljana, dne 29. novembra 2022
Sindikat delavcev trgovine Slovenije 
Aleš Gostiša 
predsednik 
Trgovinska zbornica Slovenije 
mag. Marija Lah 
predsednica 
Svet gorenjskih sindikatov 
Nežka Bozovičar 
predsednica
Združenje delodajalcev Slovenije 
Karmen Primožič Rupnik 
predsednica 
Sekcije za trgovino 
Gospodarska zbornica Slovenije 
mag. Brane Lotrič 
predsednik UO GZS – Podjetniško trgovske zbornice
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 6. 12. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006-82 o tem, da so Spremembe h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 1/18.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti