Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3788. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, stran 12086.

  
Na podlagi drugega odstavka 23. člena, drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 33. člena ter za izvrševanje 17. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito 
1. člen 
V Uredbi o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 42/22) se v 5. členu v drugem odstavku v drugem stavku za besedo »računih« dodata vejica in besedilo »odprtih zunaj Republike Slovenije«.
V četrtem odstavku se doda nov, drugi stavek, ki se glasi: »Če oseba denarno pomoč za zasebno nastanitev že prejema, lahko novi zahtevek skupaj z ustreznimi dokazili iz drugega odstavka tega člena vloži največ 30 dni pred potekom veljavne odločbe.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Denarna pomoč za zasebno nastanitev se dodeli za šest mesecev oziroma za čas trajanja najemne pogodbe oziroma dogovora o uporabi nepremičnine, če je ta krajši od šestih mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se prva pomoč za zasebno nastanitev dodeli od dne vložitve zahtevka do vključno zadnjega dne šestega meseca, ki sledi mesecu vložitve zahtevka.«.
V šestem odstavku se za besedilom »denarna pomoč« doda besedilo »za zasebno nastanitev«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Za družinske člane, ki zaradi izobraževanja ne bodo več bivali skupaj z zavezanci, se vloži nov zahtevek za denarno pomoč za zasebno nastanitev skupaj z ustreznimi dokazili iz drugega odstavka tega člena.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
2. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za besedo »spremembe« doda besedilo »skupaj z ustreznimi dokazili«.
V drugem odstavku se v 2. točki za besedo »Slovenijo« dodata vejica in besedilo »preselitev zaradi izobraževanja«.
V šestem odstavku se za besedo »prejemati« doda beseda »denarno«.
3. člen 
V 9. členu se v tretjem odstavku v tretjem stavku za besedo »urad« črtata vejica in besedilo »ali preko poštne nakaznice«.
4. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-392/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1542-0003
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti