Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3276. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode, stran 10124.

  
Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13 in 307/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 12. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode 
1. člen 
V 6. členu Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode (Uradni list RS, št. 66/16) se v prvem odstavku za zadnjo alinejo pika nadomesti z vejico in se dodajo še naslednje alineje:
»– Osnovna šola Pirniče,
– Osnovna šola Medvode,
– občinska upravna stavba in
– Glasbena šola Franca Šturma – Podružnica Medvode.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-29/2016-5
Medvode, dne 12. oktobra 2022
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost