Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3270. Odlok o spremembi območja naselja Hotiza in o spremembi poimenovanja ulic na območju Občine Lendava, stran 10113.

  
Na podlagi 7., 17. in 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 23. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi območja naselja Hotiza in o spremembi poimenovanja ulic na območju Občine Lendava 
1. člen 
Območje naselja Hotiza se spremeni tako, da se mu priključi območje naselja Brezovec del, ki je v skladu z arbitražno sodbo pripadel Republiki Sloveniji in s tem posledično v Občino Lendava. Dosedanje območje naselja Brezovec del se po priključitvi naselju Hotiza vključi v ulični sistem na območju naselja Hotiza in se ulica imenuje Mirišče.
2. člen 
Območje naselja Brezovec del, ki se priključi naselju Hotiza, se imenuje ulica z imenom Mirišče, ki obsega območje od parc. št. 3063 do parc. št. 3132 k.o. Hotiza v dolžini 500 metrov, ter zajema stavbe z dosedanjimi naslovi Brezovec del 3, 3a, 4, 4a, 5.
3. člen 
Meja območja naselja Hotiza se spremeni tako, da se poveča za območje naselja Brezovec-del, ki po novem obsega zemljišča od parc. št. 3000, do parc. št. 3139, k.o. Hotiza. Območje, na katerem so te parcele, pripada naselju Hotiza in so prikazane v Registru prostorskih enot. Kartografski prikaz s prikazom spremenjenega območja naselja Hotiza je sestavni del odloka.
4. člen 
V naselju Lendava se dosedanje poimenovanje ulice Trg ljudske pravice spremeni tako, da se glasi: »Trg Ljudske pravice«. Območje ulice ostane nespremenjeno.
5. člen 
Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Murska Sobota, izpostava Lendava ter Upravna enota RS – Upravna enota Lendava sta dolžni izvesti vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk in registru prebivalstva v enem mesecu (18. člen ZDOIONUS) po uveljavitvi tega odloka.
6. člen 
Stroški za postavitev novih uličnih tabel in stroški novih tablic s hišno številko za Mirišče in Trg Ljudske pravice bremenijo proračun Občine Lendava.
Lastniki oziroma upravljavci stavb so dolžni zamenjati tablice s hišnimi številkami. Dvojna označba naslova z starimi in novimi hišnimi tablicami mora biti na terenu na stavbi 1 leto.
Občani, ki imajo na območjih, na katere se spremembe nanašajo, bivališče in pravne osebe, ki imajo na teh območjih sedež, krijejo stroške zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
7. člen 
Geodetska uprava mora po začetku veljavnosti odloka po uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij v registru prostorskih enot.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2022-2
Lendava, dne 5. oktobra 2022
Podžupan 
Občine Lendava 
v začasnem opravljanju 
funkcije župana 
Ivan Koncut 
 

AAA Zlata odličnost