Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3265. Odlok o dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen, stran 10109.

  
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 2. izredni seji dne 12. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen 
1. člen 
V prilogi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen (Uradni list RS, št. 24/18, 62/18) se v poglavju »Splošni pogoji vrednotenja športnih programov« za 4. točko prvega odstavka doda nova 5. točka, ki se glasi:
»do sofinanciranja so upravičeni zgolj tisti športni programi, ki se izvajajo na območju Občine Komen. Navedeno ne velja za članske tekmovalne programe (kakovostni šport, vrhunski šport), če se ostali športni programi pretežno izvajajo na območju Občine Komen«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2022
Komen, dne 12. oktobra 2022
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost