Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3262. Odlok o dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje, stran 10106.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), enajstega odstavka 230. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 10. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje 
1. člen 
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 200/21) se v 12. členu, v prvem odstavku, v tabeli doda nova vrstica, ki se glasi:
»
23020
Elektrarne in drugi energetski objekti
0,3
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2020
Kočevje, dne 11. oktobra 2022
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič

AAA Zlata odličnost