Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3261. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje, stran 10106.

  
Na podlagi prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 199/21 – ZUreP-3), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 10. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje 
1. člen 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 70/19) se v 1. točki 8. člena v tabeli doda nova vrstica, ki se glasi:
»
objekti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije
110
90
70
50
40
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-1/2022-630-57
Kočevje, dne 11. oktobra 2022
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič

AAA Zlata odličnost