Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3257. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 10101.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 30. seji dne 29. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičnini, parc. št. 2681/4 k.o. Idrija mesto (2357), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 20030242.
II. 
Nepremičnini, parc. št. 3/33 k.o. Vojsko (2355), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 14912294.
III. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-10/2015
Idrija, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost