Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3254. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra, stran 10100.

  
Na podlagi 262. člena v zvezi z 260. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 21. redni seji 6. oktobra 2022 sprejel
S K L E P 
o odvzemu statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepremičnini:
– parc. št. 2085/3 k.o. Hotavlje.
2. člen 
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Gorenja vas - Poljane, matična številka: 5883261000, do 1/1.
3. člen 
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Gorenja vas - Poljane izda ugotovitveno odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen 
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa v zemljiški knjigi izbriše zaznambo o javnem dobrem.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-18/2022-4
Gorenja vas, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 

AAA Zlata odličnost