Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3245. Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi, stran 10086.

  
Na podlagi prvega odstavka 65. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr. in 105/22 – ZZNŠPP) ministrica za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o obrazcu odločbe o vrnitvi 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa obrazec odločbe o vrnitvi za tujca, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji.
2. člen 
(obrazec odločbe o vrnitvi) 
(1) Odločba o vrnitvi z rokom za prostovoljni odhod se tujcu, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji in nima v drugi državi članici Evropske unije veljavnega dovoljenja za prebivanje ali drugega dovoljenja, ki mu daje pravico do prebivanja, pripravi na obrazcu 1 iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Odločba o vrnitvi brez roka za prostovoljni odhod se tujcu, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji in nima v drugi državi članici Evropske unije veljavnega dovoljenja za prebivanje ali drugega dovoljenja, ki mu daje pravico do prebivanja, pripravi na obrazcu 2 iz Priloge tega pravilnika.
(3) Pristojna uradna oseba obrazca iz tega pravilnika v posameznem postopku ustrezno izpolni. Vsebine obrazca, ki za posamezni postopek ni relevantna, se ob izdaji odločbe ne natisne.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi in okoliščinah, zaradi katerih se lahko rok za prostovoljno vrnitev podaljša (Uradni list RS, št. 99/11).
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-696/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022
EVA 2021-1711-0092
Mag. Tatjana Bobnar 
ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost