Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3070. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Žirovnica, stran 9206.

  
Na podlagi »e« točke prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), četrtega odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 20. seji dne 29. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Žirovnica 
1. člen 
S tem sklepom se določa izvajanje videonadzora na javnih površinah zaradi zagotavljanja nadzora nad javno infrastrukturo in javnim premoženjem, ter zagotavljanja varnosti ljudi, varnosti in varovanja občinskega premoženja, preprečevanja vandalizma, preprečevanja ogrožanja zdravja ljudi in okolja.
2. člen 
(1) Namen zagotavljanja videonadzora je zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja.
(2) Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja. Učinkovitejše se preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi. Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način.
(3) Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov je Občina Žirovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca za medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
(4) Vrsta osebnih podatkov, ki so predmet obdelave so: slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
(5) Opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov:
– zagotavlja se prenos žive slike – spremljanje neposrednega dogajanja pred kamerami z namenom, da se učinkovitejše izvaja nadzor (od 00:00–24:00);
– čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu;
– obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo).
3. člen 
Videonadzor, ki ga izvaja občina ali pooblaščeni izvajalec, ki ga za to pisno pooblasti občina, se izvaja na naslednjih lokacijah:
1. Parkirišče Završnica:
– na zemljišču s parc. št. 932/5 k.o. Žirovnica
– št. kamer: 2
– usmerjenost kamer: 1 kamera usmerjena na parkomat, 1 kamera usmerjena proti zapornici proti Valvazorju
– lokacija kamer: drog javne razsvetljave
2. Prehod Zelenica:
– na zemljišču s parc. št. 1156 k.o. Zabreznica
– št. kamer: 1
– usmerjenost kamer: kamera usmerjena proti zapornici
– lokacija kamer: drog javne razsvetljave.
4. člen 
(1) Za zagotavljanje varstva osebnih podatkov ter preprečevanje kršitev, se uporabljajo določbe Pravilnika o varstvu osebnih podatkov Občine Žirovnica.
(2) Redni notranji nadzor nad zakonitostjo in ustreznostjo izvajanja videonadzora se zagotavlja s periodičnimi pregledi, ki jih občina izvede najmanj enkrat letno.
5. člen 
Sistem izvajanja videonadzora na javnih površinah iz 3. člena tega sklepa se vzpostavi do 31. 12. 2022.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 240-0001/2022
Breznica, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti