Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3069. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica, stran 9203.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 20. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) se 3. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
150010
150011
C R2 452
R2 Ajdna–R3 Moste
C R3 638
1.053
V
2.
150040
150041
C R3 638
R3–Breznica–R2 Vrba
C R2 452
1.267
V
3.
150060
150061
C R2 452
Breg–Piškovica–Breg
C 013071
3.398
V
1.349 Bled
4.
150070
150071
C R2 452
Moste–jezero
Z jezero
1.441
V
5.
348030
348031
C R2 452
Lesce–Hraše–Lesce
C R3 638
640
V
1.680 Radovljica
6.
349120
349121
C R1 209
Radovljica–golf igrišče
Z golf
260
V
520 Radovljica
V…vsa vozila
SKUPAJ
8.059
2. člen 
V odloku se zapisi v tabeli 5. člena spremenijo tako, da se po novem glasijo:
»Javne poti (JP) v občini so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
650010
650011
C 150060
Breg 66–HŠ 125A
Z HŠ125A
393
V
2.
650010
650012
C 150060
Breg 81–Breg 103
Z HŠ 103
92
V
3.
650010
650013
C 150060
Breg 163–Breg 166
Z HŠ 166
74
V
4.
650010
650014
C 150060
Breg 161–Breg 156
Z HŠ 156
71
V
5.
650010
650015
C 150060
Breg 143–Breg 146
Z HŠ 146
72
V
6.
650010
650016
C 150060
Breg 135–Breg 137
Z HŠ 137
48
V
7.
650010
650017
C 150060
Breg 114–Breg 117
Z HŠ 117
141
V
8.
650010
650018
C 150060
Breg 114–Breg 124
C 650010
80
V
9.
650020
650021
C 150060
Breg 64–Breg 88
Z HŠ 88
158
V
10.
650020
650022
C 150060
Breg 59–Breg 62
Z HŠ 62
123
V
11.
650020
650023
C 150060
Breg 52–Breg 55
Z HŠ 55
110
V
12.
650020
650024
C 150060
Breg 45–Breg 51
Z HŠ 51
141
V
13.
650020
650025
C 150060
Breg 40–AC–R2 Selo
C R2 452
989
V
14.
650020
650026
C 150060
Breg 39–Breg 35
Z HŠ 35
130
V
15.
650020
650027
C 150060
Breg 26–24A
Z HŠ 24A
100
V
16.
650020
650028
C 150060
Breg 16–Breg 12A
Z HŠ 12A
169
V
17.
650020
650029
C 150060
Breg 18–Breg 20B
Z HŠ 20B
116
V
18.
650030
650031
C 150060
Breg 4–Breg 4I
Z HŠ 4I
115
V
19.
650030
650032
C 652880
Križišče Ratibovec–Moste 78
Z HŠ 78
166
V
20.
650030
650033
C 150070
Odcep Valvazor–Zabreznica 74
Z HŠ 74
1.139
V
21.
650030
650034
C 150070
Moste 65C–Moste 78A
Z HŠ 78A
444
V
22.
650030
650035
C 150070
Moste 65A–66B
Z HŠ 66B
218
V
23.
650030
650036
C 150070
Križišče Lovski dom
Z HŠ 69A
173
V
24.
650030
650037
C 150010
Železniški most–Moste 57A
Z HŠ 57A
165
V
25.
650030
650038
C R2 452
Iskra–Kavčke–HE Moste
Z HE
272
V
26.
650039
650039
C 150010
Moste 45–Moste 48A
Z HŠ 48A
96
V
27.
650040
650041
C 150010
Moste 11–Moste 11O
Z HŠ 11O
188
V
28.
650040
650042
C 650040
Moste 11O–Moste 11M
Z HŠ 11
27
V
29.
650040
650043
C 150010
Moste 44–podvoz R2–nadvoz AC
C 150060
579
V
30.
650040
650044
C 650060
Žirovnica 102A–Žirovnica 100C
Z HŠ100C
84
V
31.
650040
650045
C 650040
Podvoz R2–Matuhov most
Z HŠ 52
153
V
32.
650040
650046
C 650030
Završniško jezero–Moste 68B
Z HŠ 68B
420
V
33.
650050
650051
C 650040
Moste 17–Moste 17D
Z HŠ 17D
67
V
34.
650050
650052
C 650040
Moste 19D–Moste 19B
Z HŠ 19B
59
V
35.
650050
650053
C 650040
Moste 20–Moste 31A
C 650040
311
V
36.
650050
650054
C 650040
Moste 19–Moste 17G
Z HŠ 17G
251
V
37.
650050
650055
C 650040
Moste 22–Moste 25E
Z HŠ 25E
135
V
38.
650050
650056
C 650040
Moste 24–Moste 27B
C 650050
112
V
39.
650050
650057
C 650040
Moste 28–Moste 39
Z HŠ 39
92
V
40.
650050
650059
C 150060
Nadvoz AC–Moste 35
Z HŠ 35
295
V
41.
650060
650061
C R3 638
Moste 1–TVD Partizan
C 650060
251
V
42.
650060
650062
C R2 452
R2–železniški most–R3
C R3 638
231
V
43.
650060
650063
C 650060
TVD–Partizan–R2
C R2 452
497
V
44.
650060
650064
C R2 452
R2–odcep–Moste 33A
Z HŠ 33A
137
V
45.
650060
650065
C R3 638
R3–Žirovnica–102A
Z HŠ102A
398
V
46.
650060
650066
C 650060
Žirovnica 99A–Žirovnica 108
Z HŠ 108
32
V
47.
650060
650067
C R3 638
R3–Žirovnica 107
Z HŠ 107
89
V
48.
650060
650068
C R3 638
R3–Žirovnica 113A
Z HŠ113A
111
V
49.
650060
650069
C 650060
Žirovnica 82–R2
C R2 452
82
V
50.
650070
650071
C R3 638
R3–Žirovnica 35
Z HŠ 35
593
V
51.
650070
650072
C R3 638
Znamenje R3–Žirovnica 13
C 650070
183
V
52.
650070
650073
C 650070
Žirovnica 52–Žirovnica 45
Z HŠ 45
166
V
53.
650070
650074
C 650070
Žirovnica 21–Žirovnica 44A
Z HŠ 44A
333
V
54.
650070
650075
C R3 638
Žirovnica 1–Žirovnica 36
Z HŠ 36
91
V
55.
650070
650076
C 650070
Žirovnica 21–Žirovnica 27
Z HŠ 27
128
V
56.
650070
650077
C R3 638
R3–Selo 4C
Z HŠ 4C
118
V
57.
650070
650078
C 650070
Selo 5A–Selo 7B
Z HŠ 7B
104
V
58.
650070
650079
C R3 638
R3–Selo 3B
Z HŠ 3B
118
V
59.
650080
650081
C R3 638
R3–Selo 12F
Z HŠ 12F
119
V
60.
650080
650082
C R3 638
R3–Selo 16C–R2
C R2 452
677
V
61.
650080
650083
C R3 638
R3–OPPN Selo-jug
Z HŠ 49
104
V
62.
650080
650084
C R3 638
R3–Selo 40
Z HŠ 40
106
V
63.
650080
650085
C R3 638
R3–Zabreznica 1D
Z HŠ 3C
71
V
64.
650080
650086
C R3 638
R3–Zabreznica 3C
Z HŠ 3C
145
V
65.
650080
650087
C R3 638
R3–Zabreznica 7D
Z HŠ 7D
151
V
66.
650080
650088
C R3 638
R3–Zabreznica 12D
Z HŠ 12D
123
V
67.
650080
650089
C R3 638
OŠ Žirovnica
Z OŠ
80
V
68.
650090
650091
C R3 638
R3–Zabreznica 33
C 650090
728
V
69.
650090
650092
C R3 638
R3–Selo 22
C 650090
162
V
70.
650090
650093
C 650090
Selo 32–tenis dvorana
Z tenis
47
V
71.
650090
650094
C 650090
Selo 30–Selo 31A
Z HŠ 31A
37
V
72.
650090
650095
C R3 638
R3–Zabreznica 39
Z HŠ 39
424
V
73.
650100
650101
C R3 638
Zabreznica 57–Zabreznica 30
C 650090
300
V
74.
650100
650103
C 650100
Zabreznica 58
Z HŠ 58
120
V
75.
650100
650104
C 650100
Zabreznica 49A–Zabreznica 53A
Z HŠ 53A
98
V
76.
650100
650105
C 650100
Zabreznica 44B–Zabreznica 50J
Z HŠ 50J
359
V
77.
650100
650106
C 650100
Zabreznica 53E–Zabreznica 32
C 650110
67
V
78.
650100
650107
C 650100
Zabreznica 50L–Zabreznica 44C
Z HŠ 44C
110
V
79.
650110
650111
C R3 638
R3 Planika–Breznica 60
Z HŠ 60
405
V
80.
650110
650112
C 650110
Breznica 37B–Breznica 36
C 650110
334
V
81.
650110
650113
C 650110
Breznica 37A–Breznica 14A
C 650120
242
V
82.
650110
650114
C 650110
Breznica 12A–Breznica 56A
Z HŠ 56A
194
V
83.
650110
650115
C 650110
Breznica 38–Breznica 41
Z HŠ 41
72
V
84.
650110
650116
C 650110
Breznica 44–Breznica 48
Z HŠ 48
56
V
85.
650110
650117
C 650110
Breznica 52–Breznica 49
Z HŠ 49
90
V
86.
650110
650118
C 650110
Breznica 54–Breznica 55
Z HŠ 55
41
V
87.
650110
650119
C 650110
Breznica 32–Breznica 60A
Z HŠ 60A
131
V
88.
650120
650122
C R3 638
Breznica 6A–Breznica 26
C R3 638
1.031
V
89.
650120
650123
C 650120
Breznica 14A–Breznica 22
Z HŠ 22
141
V
90.
650120
650124
C R3 638
R3 kapelica–Doslovče
C 650120
163
V
91.
650120
650125
C 650120
Doslovče 12–Doslovče 15
Z HŠ 15
70
V
92.
650120
650126
C 650120
Doslovče 14–Doslovče 16
Z HŠ 16
81
V
93.
650120
650127
C 650120
Doslovče 18–Doslovče 22
Z HŠ 22
39
V
94.
650120
650128
C 650120
Doslovče 25–Doslovče 25B
Z HŠ 25B
47
V
95.
650130
650131
C R3 638
R3 transformator–Smokuč 1F
Z HŠ 1F
94
V
96.
650130
650132
C 650130
Smokuč 22–Smokuč 36– Smokuč 33
C 650130
169
V
97.
650130
650133
C R3 638
R3–Smokuč 27–Smokuč 31
Z HŠ 31
247
V
98.
650130
650134
C 650130
Smokuč 27–Smokuč 28
Z HŠ 28
88
V
99.
650130
650135
C R3 638
Smokuč 41–Smokuč 36
C 650130
69
V
100.
650130
650136
C 650130
Smokuč 33–Smokuč 34C
Z HŠ 34C
125
V
101.
650130
650137
C 650130
Smokuč (mimo HŠ 39)
C 650130
53
V
102.
650140
650141
C R3 638
Smokuč 14–cesarska
C 650250
621
V
103.
650140
650142
C 650140
Smokuč 16A–Smokuč 19
Z HŠ 19
56
V
104.
650140
650143
C 650140
Smokuč 17E–Smokuč 42B
Z HŠ 42B
176
V
105.
650140
650144
C 650140
Smokuč 17E–Smokuč 42F
Z HŠ 42F
92
V
106.
650150
650151
C R3 638
R3–Smokuč 44A
Z HŠ 44A
112
V
107.
650150
650152
C R3 638
R3–Smokuč 52
Z HŠ 52
136
V
108.
650160
650161
C R3 638
R3 Smokuč–Smokuč 109
Z HŠ 109
542
V
109.
650160
650162
C 650160
Smokuč 55A–Smokuč 63
Z HŠ 63
164
V
110.
650160
650163
C 650160
Smokuč 70–Rodine 45
Z HŠ 45
443
V
111.
650170
650171
C 650160
Rodine 36–Rodine 27
C 650160
203
V
112.
650170
650172
C R3 628
R3–Rodine 32A
C 650170
179
V
113.
650170
650173
C 650170
Rodine 19–Rodine 76
Z HŠ 76
377
V
114.
650170
650174
C 650170
Rodine 51–Rodine 55
Z HŠ 55
127
V
115.
650170
650175
C R3 638
R3 Rodine–Rodine 23B
Z HŠ 23B
411
V
116.
650170
650176
C 650170
Rodine 22–Rodine 60
Z HŠ 60
140
V
117.
650170
650177
C 650160
Rodine 13–Rodine 17E
Z HŠ 17E
66
V
118.
650180
650181
C 150040
Vrba ekootok–Vrba 9
C 650180
428
V
119.
650180
650182
C R2 452
R2 Vrba–železniški prehod–Vrba 6
C 150040
641
V
120.
650180
650183
C 650180
Vrba 8–Vrba 25
Z HŠ 25
79
V
121.
650180
650184
C 150040
Vrba 1–cerkev Sv. Marka
Z cerkev
62
V
122.
650180
650185
C 650180
Vrba 15A–Vrba 16B
Z HŠ 16B
117
V
123.
650180
650186
C 650180
Vrba 15–Vrba 20
C 650180
83
V
124.
650180
650187
C 650180
Vrba 17–Vrba 18
Z HŠ 18
33
V
125.
650180
650188
C 650180
Lipa–Vrba 26
C 650180
23
V
126.
650190
650191
C R2 452
R2 Vrba–nadvoz AC–JP
C 650250
436
V
127.
650250
650251
C R3 638
R3 mlekarna–križišče Blato
C 348030
2.931
V
128.
650250
650252
C R3 638
R3 AP Doslovče–Na Varžetih
C 650250
582
V
129.
650250
650255
C 650190
Železniški prehod–golf igrišče–meja Radovljica
Z meja
1.389
V
130.
650250
650257
C 348030
Rodine–Velike njive–Zapuže
C 348010
142
V
1.715 Radovljica
131.
650300
650301
C 150060
Obrtna cona I
Z N.H.
506
V
132.
650300
650302
C 650300
Obrtna cona II
Z HŠ 111
97
V
133.
650310
650311
C 650030
Moste 65A–Moste 63A
Z HŠ 63A
41
V
134.
650310
650312
C 650030
Moste 63–Moste 63B
Z HŠ 63B
37
V
135.
652880
652881
C R2 452
Potoki
C R2 452
408
V
475 Jesenice
136.
848930
848931
C 348030
Hraše–Studenčice–Na Varžetih
C 650250
800
V
1.280 Radovljica
V…vsa vozila
SKUPAJ
32.920
3. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-425(509) z dne 25. 8. 2022.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2021
Breznica, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti