Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3068. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah, stran 9203.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB-2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 20. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o občinskih cestah 
1. člen 
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) se 22. in 23. točka 3. člena spremenita tako, da se po novem glasita:
»22. prometna signalizacija je sklop prometnih znakov, tabel, označb in naprav, s katerimi se udeležencem cestnega prometa sporoča nevarnosti, omejitve, prepovedi in obveznosti na cesti ali njenem delu, jih vodi v prometu in jim daje potrebna prometna, turistična in druga obvestila;
23. prometna oprema so sredstva in naprave za zavarovanje udeležencev cestnega prometa zaradi grajenih ovir in dejavnikov naravnega okolja, urejanje prometa, zagotavljanje prometne varnosti in prisilno ustavljanje vozil;«
2. člen 
V 26. členu se spremeni peti odstavek tako, da se po novem glasi:
»Če razlogi iz prvega odstavka tega člena trajajo dalj kot eno leto, upravljavec občinskih cest s sklepom odredi prepovedi in omejitve uporabe ceste.«
3. člen 
V 36. členu se izbriše drugi stavek drugega odstavka.
4. člen 
43. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»V skladu z veljavnim Odlokom o gospodarskih javnih službah Občine Žirovnica izvaja redno vzdrževanje občinskih cest Javno komunalno podjetje JEKO d.o.o., Jesenice.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2022
Breznica, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti