Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3066. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki, stran 9202.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15 in 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 25. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki 
1. člen 
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki.
2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ občine (občinski svet) in za volitve individualnega organa (župan) ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja volilne kampanje.
4. člen 
(1) Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
(2) Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja volilne kampanje.
(3) Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo delno povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine 30. dan po objavi poročila o financiranju volilne kampanje preko spletnega portala AJPES.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 43/18).
7. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2022-012
Železniki, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti