Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3040. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, stran 9168.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21 in 54/22 – ZUJPP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 35. seji 26. septembra 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, št. 55/09, 106/11, 1/13, 9/14, 50/16, 115/21 in 184/21) se v 22. členu v tretjem odstavku za besedo »vožnje« doda besedilo »z bančno ali kreditno kartico,«.
2. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– z bančnimi ali kreditnimi karticami,«.
Dosedanja tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
3. člen
V 25. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do brezplačnega prevoza imajo imetniki vstopnic ali drugih fizičnih oziroma digitalnih medijev za prireditve, ki jih organizira MOL ali javni zavod, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL (v nadaljnjem besedilu: imetnik), na področju MOL, in sicer tri ure pred in tri ure po prireditvi na vseh linijah, ki jih izvaja izvajalec. Imetnik mora ob vstopu v vozilo vstopnico ali drug fizični oziroma digitalni medij, na katerem je znak izvajalca prevoza in sta označena datum in čas prireditve, pokazati vozniku ali vstopnico ali drug fizični oziroma digitalni medij, na katerem je matrična črtna koda (t. i. QR koda), validirati na način, da črtno kodo približa čitalcu v vozilu, če je le-ta nameščen. Validacijo vstopnic ter drugih fizičnih oziroma digitalnih medijev v skladu s tem odstavkom ugotavlja kontrolor izvajalca ali inšpektor Mestne uprave MOL. Če potnik pri kontroli plačila vozovnice nima vstopnice ali drugega fizičnega oziroma digitalnega medija, s katerim izkaže pravico do brezplačnega prevoza v skladu s tem členom, in ni plačal vožnje na drug način, ki ga določa ta odlok, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca ali inšpektorja Mestne uprave MOL.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-97/2022-2
Ljubljana, dne 26. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti