Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3031. Pravilnik o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Kanal, stran 9147.

  
Na podlagi 31. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 46/18), skladno z določbami Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb) in 7. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 26. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Kanal 
1. člen 
S tem pravilnikom se za pokop pokojnih na način z raztrosom pepela določi ureditev prostora za raztros pepela, način izvajanja raztrosa ter obračun storitev, povezanih z raztrosom pepela pokojnika.
2. člen 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
Na pokopališču Kanal je za raztros pepela pokojnih urejen poseben prostor ob južnem delu pokopališča. Območje obsega zelenico z drevesom, spominsko ploščo na ploščadi pred zelenico, na kateri so podatki o pokojniku, katerega pepel je bil tam raztrosen.
4. člen 
(1) Svojci pokojnika pogreb na način z raztrosom pepela pokojnika naročijo izvajalcu pogrebne dejavnosti in se ob naročilu odločijo, ali se pogreb opravi kot anonimen pokop, ali se podatki o pokojniku vpišejo na spominsko ploščo, ki je nameščena poleg prostora za raztros. Izvajalec pogrebne dejavnosti o pogrebu in načinu pogreba obvesti upravljavca pokopališča.
(2) Svojci napis na spominsko ploščo pisno naročijo neposredno upravljavcu pokopališča.
(3) Podatki o pokojniku se, razen v primeru anonimnega pokopa, na podlagi odločitve svojcev, izpišejo s pritrditvijo črk na spominsko ploščo. Napis lahko vsebuje le naslednje podatke:
– ime in priimek pokojnika,
– letnico rojstva in letnico smrti pokojnika.
Ostalih podatkov ali napisov ni dovoljeno izpisati.
(4) Pokop pokojnika z raztrosom pepela pokojnika opravi izvajalec pogrebne dejavnosti s pokopališko pogrebnim moštvom, skladno z določili Odloka o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči. Raztros pepela se opravi s posebno žaro za raztros.
5. člen 
(1) Črke za vpis podatkov morajo biti:
– dimenzije: višina 35 mm
– barva: inox barva
– pisava: romano stretto
– način pritrditve: vijačenje.
(2) Izpis imena in priimka je v vrstici, ki ne sme presegati 700 mm. V primeru daljšega izpisa se del napisa premakne v naslednjo vrsto. Izpis letnic sledi izpisu imena in priimka v naslednji vrsti. Razmik med vrstami z imenom in priimkom ter vrstico z letnico je 15 mm.
(3) Odmik prostora za napisa od zgornjega in spodnjega roba spominske plošče je 400 mm, od levega in desnega roba plošče pa najmanj 200 mm.
(4) Namestitev napisov v nasprotju z določbami tega člena ni dovoljena.
6. člen 
Izdelavo napisa naroči upravljavec pokopališča izvajalcu, s katerim ima sklenjeno pogodbeno razmerje za izvajanje te storitve.
7. člen 
(1) Upravljavec pokopališča ob pokopu z raztrosom pepela pokojnika naročniku pogreba zaračuna pristojbino za vzdrževanje prostora za raztros v enkratnem znesku po veljavnem ceniku za pokopališke storitve.
(2) Upravljavec pokopališča zaračuna naročniku pristojbino za enkraten napis s podatki o pokojniku na plošči za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja po veljavnem ceniku za pokopališke storitve.
(3) Črke za napis in njihovo montažo izvajalec, s katerim ima upravljavec sklenjeno pogodbo, zaračuna upravljavcu, upravljavec nadalje strošek v enakem znesku zaračuna naročniku.
8. člen 
Vse podatke o pokopu vodi upravljavec pokopališča v evidenci pokopov, tudi v primeru anonimnega pokopa.
9. člen 
(1) Na območju pokopališča Kanal, ki je namenjeno pogrebom na način z raztrosom pepela pokojnih, ni dovoljeno polagati nobenih obeležij in cvetja, je pa dovoljeno polaganje in/ali prižiganje sveč, vendar le na za to določenem prostoru v pasu širine 400 mm pred zelenico za raztros.
(2) Na območju zelenice za raztros pepela se lahko zadržuje le od upravljavca pokopališča določen vzdrževalec in uslužbenec pogrebnega podjetja, ki opravlja raztros.
(3) Na območje prostora za raztros pepela in njegove okolice ni dovoljeno voditi živali.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0008/2022-12
Kanal ob Soči, dne 29. septembra 2022
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti