Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2022 z dne 30. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2022 z dne 30. 9. 2022

Kazalo

2963. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica, stran 9009.

  
Na podlagi 39. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) ter 8., 10. in 11. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 159/21) je Občinski svet Občine Sevnica na 33. redni seji dne 21. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 3/15, 125/21) se v 3. členu:
– spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 6, 22, 27, 29, 45 in 66, ki se glasijo:
»
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA V SOSEDNJI OBČINI
6
372010
372011
679
Loka pri Zid. mostu – Žirovnica – Zavrate – Polana – Radež – Loka pri Zid. mostu
679
9.531
.
22
372120
372121
372101
Lončarjev Dol – Žigrski Vrh – Čanje – Blanca
679
5.321
.
27
372170
372171
5
Radna – Lukovec
372211
2.478
.
29
372180
372181
5
Arto – Ponikve – Studenec
372191
3.963
.
45
372290
372291
738
Šentjanž – Štajngrob – Kal pri Krmelju – Svinjsko – Veliki Cirnik
425412
11.304
.
66
372470
372471
215
Spodnje Vodale – Zgornje Vodale – Jeperjek
372231
4.090
.
« 
– v zadnji vrstici tabele številka »247.805« nadomesti s številko »247.762«.
2. člen 
V 4. členu se:
– v tabeli »na območju krajevne skupnosti Blanca« spremeni zapis pod zaporedno številko 43, ki se glasi:
»
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA V SOSEDNJI OBČINI
43
873070
873071
372151
Poklek nad Blanco – Čanje
372121
2.252
« 
– v zadnji vrstici tabele »na območju krajevne skupnosti Blanca« številka »28.091« nadomesti s številko »28.044«,
– v tabeli »na območju krajevne skupnosti Boštanj« spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 27, 85, 90 in 106, ki se glasijo:
»
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA V SOSEDNJI OBČINI
27
872220
872221
372344
Drbogovje – Jablanica
372411
2.333
85
872600
872604
872603
Lukovec (Zajček)
872641
114
90
872640
872641
372171
Lukovec – sv. Magdalena
CERKEV
667
106
872740
872742
373342
Dolenji Boštanj – grajske njive
872161
318
« 
– v zadnji vrstici tabele »na območju krajevne skupnosti Boštanj« številka »51.607 m« nadomesti s številko »51.706 m«,
– v tabeli »na območju krajevne skupnosti Krmelj« spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 7, 26 in 37, ki se glasijo:
»
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA V SOSEDNJI OBČINI
7
872530
872531
372281
Križišče (Dornik)
HŠ 11
811
26
873220
873222
372361
Gabrijele, h. št. 45
HŠ 45
460
37
873290
873291
372361
Krmelj (Fortuna)
HŠ 109
391
« 
– v zadnji vrstici tabele »na območju krajevne skupnosti Krmelj« številka »9.357« nadomesti s številko »9.328«,
– v tabeli »na območju krajevne skupnosti Sevnica« spremenita zapisa pod zaporednima številkama 129 in 173, ki se glasita:
»
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA V SOSEDNJI OBČINI
129
594800
594803
594801
Legoje-Mirt
HŠ 22
893
173
872250
872253
872252
Cerje – Zdole – Jelovec - Pekel
424
3.946
« 
– v zadnji vrstici tabele »na območju krajevne skupnosti Sevnica« številka »73.394« nadomesti s številko »73.407«,
– v tabeli »na območju krajevne skupnosti Studenec« spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 4, 8, 20 in 37, ki se glasijo:
»
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA V SOSEDNJI OBČINI
4
594980
594982
594981
Novo – Ponikve
372191
888
8
595010
595011
372191
Studenec, h. št. 50B
HŠ 50B
330
20
595080
595083
372191
Studenec – Gornja Reženca
HŠ 63
1.112
37
595150
595151
672
Rovišče, h. št. 35
HŠ 35
232
« 
– v zadnji vrstici tabele »na območju krajevne skupnosti Studenec« številka »16.691« nadomesti s številko »16.665«,
– v tabeli »na območju krajevne skupnosti Tržišče« spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 29, 30 in 31, ki se glasijo:
»
ZAP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK
POTEK
KONEC
DOLŽINA
DOLŽINA V SOSEDNJI OBČINI
29
595800
595801
372461
Otavnik (Bojnik) - (o. m. Škocjan-Sevnica)
899501
2.423
30
595800
595802
595801
Otavnik, h. št. 32
HŠ 32
223
31
595800
595803
595801
Otavnik, h. št. 57A
HŠ 57A
234
« 
– v zadnji vrstici tabele »na območju krajevne skupnosti Studenec« številka »55.031« nadomesti s številko »55.157«.
3. člen 
Spremeni se 6. člen odloka tako, da glasi:
»Skupne dolžine občinskih kategoriziranih cest na območju občine so:
KATEGORIJA
DOLŽINA
lokalne ceste
247.762 m
zbirne mestne in zbirne krajevne ceste
4.382 m
mestne in krajevne ceste
1.319 m
javne poti
382.956 m
Skupaj
636.419 m
Skupne dolžine javnih poti na območju krajevnih skupnosti občine so:
KRAJEVNA SKUPNOST
DOLŽINA
Blanca
28.044 m
Boštanj
51.706 m
Dolnje Brezovo
1.565 m
Krmelj
9.328 m
Loka pri Zidanem Mostu
28.065 m
Primož
12.064 m
Sevnica
73.407 m
Studenec
16.665 m
Šentjanž
58.758 m
Tržišče
55.157 m
Zabukovje
48.197 m
Skupaj
382.956 m
« 
4. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-434 (509) z dne 30. 8. 2022.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3710-0095/2022
Sevnica, dne 22. septembra 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost