Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2022 z dne 30. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2022 z dne 30. 9. 2022

Kazalo

2924. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, stran 8964.

  
Na podlagi prvega odstavka 98. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/22) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je bila ustanovljena s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10).
(2) S tem sklepom se ustanovitveni akt agencije iz prejšnjega odstavka nadomesti z novim zaradi uskladitve z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti) in drugimi predpisi.«.
2. člen 
V 2. členu se v drugem odstavku črta besedilo »(Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti)«.
3. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen 
(nadaljevanje dela agencije) 
Agencija iz 1. člena tega sklepa nadaljuje opravljanje svojih dejavnosti v skladu s tem sklepom in upravlja stvarno premoženje, ki ji ga je zagotovil ustanovitelj, ter upravlja finančna sredstva v skladu s tem sklepom in Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-345/2022
Ljubljana, dne 28. septembra 2022
EVA 2022-3330-0110
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost