Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2846. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje, stran 8429.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 27. redni seji dne 15. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje 
1. člen 
V Odloku o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 26/17, 52/20, 93/20, 129/20) v Prilogi se doda nova postavka, in sicer na način, kot sledi:
»Parkirišča v starem jedru 
Upravičenci za izdajo dovolilnic so lastniki oziroma najemniki naslednjih objektov:
Naslov 
Št. stavbe 
Št. parcele
Trg svetega Jerneja 1
734
1282/1, 1282/2, 1238
Trg svetega Jerneja 3
736
1280, 1281
Trg svetega Jerneja 5
3468
1279
Trg svetega Jerneja 7
740
1277, 1278
Trg svetega Jerneja 7
3464
1276/2, 1275/1
Trg svetega Jerneja 7
3462
1274
Trg svetega Jerneja 7
4701
1272
Trg svetega Jerneja 9
741
1269
Trg svetega Jerneja 2
735
1218
Trg svetega Jerneja 4
3471
1220/5
Trg svetega Jerneja 4
737
1219, 1220/4
Trg svetega Jerneja 6
739
1258
TZO 15
315
1257
TZO 17
316
1220/2, 1221
TZO 19 
3472
1222/3
TZO 19 
3472
1222/4
TZO 19 
3472, 317
1223, 1222/2
TZO 21
318
1256
TZO 23
319, 3479
1266, 1267
TZO 25 
4689, 3478
1265
TZO 27
320, 4715
1263, 1264
TZO 29
321, 3480
1262
TZO 31
322, 4717, 4711, 4712
1261
TZO 33
323, 3481, 3482
1260
TZO 35
324, 3485
1255, 1254
TZO 37
326
1252, 1253
TZO 39
 
 
TZO 41
2040
1227
TZO 43
2042
1225
TZO 45
4717
1224, 1222/5
TZO 47
2037
1231, 1229/3
TZO 49
2035
1232, 1229/4
TZO 49 a
4873
1230/1
TZO 49 b
2033
1230/2
TZO 51
4691
1233
TZO 53
ni stavbe. Dvorišče
1229/1
TZO 53
2034
1234, 1229/2
TZO 55
2028
1241/1, 1241/2
TZO 57
2029
1240/1
TZO 59
4757
1242
TZO 61
4720
1239
TZO 63
ni stavbe
1238, 1236/3
TZO 65
2031
1237, 1236/2
TZO 67
3466
1251/2
TZO 67
2039, 2038
1251/3, 1251/1, 1249
TZO 69
2025
1250, 1248
TZO 71
2023
1245/3, 1244
TZO 73
ni stavbe, je parkirišče
1245/8
TZO 73
2022
1246
TZO 73
4754
1245/9, 1247/2 
TZO 73
4728, 4771
1245/10, 1245/4
TZO 73
ni stavb
1245/7
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2017
Kočevje, dne 16. septembra 2022
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost