Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2845. Odlok o spremembi Odloka o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje v najem/zakup, stran 8429.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 27. redni seji dne 15. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje v najem/zakup 
1. člen 
V Odloku o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje v najem/zakup (Uradni list RS, št. 71/18) se v 24. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za določitev zakupnika, kadar ponudbo za zakup sprejme več sprejemnikov, ki so glede na zakon, ki ureja kmetijska zemljišča povsem izenačeni, se zakupnika izbere z upoštevanjem dodatnih kriterijev
(a) Sprejemnik ponudbe, ki ima v lasti največjo primerljivo površino zemljišč na območjih, ki so z aktom občine opredeljena kot prvo vodovarstveno območje oziroma so opredeljena kot območje vodnega zajetja v uredbah, ki opredeljujejo vodovarstvena območja. Prednostno pravico lahko uporablja na območju občine, v kateri je lastnik navedenih zemljišč. Navedeno pravico lahko uveljavlja, dokler površina zemljišč v zakupu ne presega površine, ki jo kot lastnik obdeluje na prvem vodovarstvenem območju. V kolikor želi sprejeti ponudbo, v kateri se več parcel dodeli v zakup kot celota, lahko prednostno pravico uveljavi le pri parceli iz te ponudbe, ki ustreza površini, s katero uveljavlja prednostno pravico.
(b) Sprejemnik ponudbe, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, je mlajši od 40 let, je iz programa razvoja podeželja pridobil sredstva kot mladi kmet in ima v zakupu manj kot 5 ha površin v lasti Občine Kočevje.
(c) Sprejemnik ponudbe, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, je mlajši od 40 let in ima v zakupu manj kot 5 ha površin v lasti Občine Kočevje.
(d) Sprejemnik ponudbe s stalnim prebivališčem, ki je bližje v zakup ponujenemu zemljišču – merjeno v zračni liniji.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2018-6
Kočevje, dne 16. septembra 2022
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost