Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2840. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 10.3), stran 8424.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 7. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 10.3) 
1) S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1001/7 k.o. 861 – Dobrava (ID 3943679).
2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3) Prva in druga točka tega sklepa se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije in začneta veljati naslednji dan po objavi.
Št. spisa 032-0028/2022
zveza spis št. 478-158/2022
Slovenj Gradec, dne 8. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost