Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2839. Sklep o določitvi Graščine Rothenturn kot javne infrastrukture na področju kulture: (št. 6.1), stran 8424.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. redni seji dne 7. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi Graščine Rothenturn kot javne infrastrukture na področju kulture: (št. 6.1) 
1. Za javno infrastrukturo na področju kulture se določijo nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, in sicer:
– Graščina Rothenturn, ki obsega: stavbo št. 1578 v k.o. 850 – Slovenj Gradec, na naslovu Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ter pripadajoča funkcionalna zemljišča parcela št. 396, parcela 398 in parcela št. 399 – obe v k.o. 850 – Slovenj Gradec.
2. Pri nepremičninah z ID znakom:
– parcela 850 396, katastrska občina 850 SLOVENJ GRADEC parcela 396 (ID 1167313)
– parcela 850 398, katastrska občina 850 SLOVENJ GRADEC parcela 398 (ID 2173702)
– parcela 850 399, katastrska občina 850 SLOVENJ GRADEC parcela 399 (ID 1167314)
se v zemljiški knjigi vknjiži zaznamba javne infrastrukture na področju kulture.
3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0028/2021
zveza spis št. 622-0001/2022
Slovenj Gradec, dne 8. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost