Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2838. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 258/2 k.o. 854 – Podgorje na območju EUP OM-09 v OPN MOSG (ID 3052), stran 8424.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 299. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 7. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 258/2 k.o. 854 – Podgorje na območju EUP OM-09 v OPN MOSG (ID 3052) 
I. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju OM-09 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec na zemljišču s parc. št. 258/2 k.o. 854 – Podgorje. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, pod številko naloge 21035, november 2021. Pooblaščeni prostorski načrtovalec: je Vesna Polanc Marinič, u. d. i. a., ZAPS 0749. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 3052.
II. 
Lokacijska preveritev, ki je predmet tega elaborata, se nanaša na preveritev možnosti razširitve stavbnega zemljišča razpršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 600 m², na zemljišču s parc. št. 258/2 k.o. 854 – Podgorje, v Mestni občini Slovenj Gradec, na delu enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) OM-09, opredeljene z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17).
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 2 in digitalnem podatku shp.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0026/2022
Slovenj Gradec, dne 22. avgusta 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost