Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2835. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka, stran 8423.

  
Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 24. seji dne 8. 9. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 97/17 in 38/19) se v prvem stavku 3. člena črta besedilo »ki imajo stalno bivališče v Občini Pivka«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-24/2022
Pivka, dne 8. septembra 2022
Župan 
Občine Občine 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost