Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2825. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zavarovalno-statističnih podatkih, stran 8406.

  
Na podlagi 284. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20) in na podlagi drugega odstavka 332.g člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 332.f člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zavarovalno-statističnih podatkih 
1. člen 
V Sklepu o zavarovalno-statističnih podatkih (Uradni list RS, št. 25/19, 46/19, 82/20, 162/20 in 80/21; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se obrazce S-1, S-2, S-14, S-19 in S-29 nadomesti z obrazci, ki so priloga in sestavni del tega sklepa.
2. člen 
V Sklepu se besedilo drugega odstavka 1. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(2) Nadalje ta sklep na podlagi drugega odstavka 332.g člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 332.f člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZPIZ-2) določa vsebino poročil, roke in način poročanja podatkov, ki jih morajo pokojninske družbe poročati Agenciji za zavarovalni nadzor.«
3. člen 
Za drugim odstavkom 1. člena Sklepa se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za zavarovalno-statistične pojme iz obrazcev, ki so priloga in sestavni del sklepa, se uporablja opredelitve iz zavarovalno statističnih standardov iz drugega odstavka 246. člena ZZavar-1, razen v primerih, ko je uporaba teh pojmov v sklepu drugače opredeljena in se za te pojme upošteva opredelitve iz sklepa.«
4. člen 
Četrti odstavek 2. člena Sklepa se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(4) Za poročanje po obrazcih od S-1 do S-19 in S-32 se za zavarovalno-statistične pojme polica, število zavarovancev in število zavarovanj upošteva določbo tretjega odstavka 1. člena sklepa.«
5. člen 
V prvem odstavku 9. člena Sklepa se besedilo »9/06« nadomesti z besedilom »9/16«.
6. člen 
(uveljavitev) 
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2023.
7. člen 
(prehodni določbi) 
(1) Podatke za leto 2022 se poroča Agenciji za zavarovalni nadzor na obrazcih iz priloge Sklepa.
(2) Zavezanci za poročanje poročajo Agenciji za zavarovalni nadzor prvič po tem sklepu za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.
Št. 00701-5/2022-6
Ljubljana, dne 12. septembra 2022
EVA 2022-1611-0082
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej 

AAA Zlata odličnost