Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

2811. Uredba o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 8364.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21, 15/22 in 99/22) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici:
– za vrstico s šifro C230 dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
C231
dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve
dodatki
do 2000 eurov mesečno, za polni delovni čas, sorazmerno glede na obseg programa zdravstvene dejavnosti in glede na stopnjo pomanjkanja posameznega poklica v zdravstveni dejavnosti
16. člen Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22; v nadaljnjem besedilu: ZNUZSZS) 
Dodatek se izključuje z delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela. 
Dodatek se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela in v odpravnino.
X
1
1
C232
dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo
dodatki
do 500 eurov mesečno, za polni delovni čas, sorazmerno glede na obseg programa zdravstvene dejavnosti
16. člen ZNUZSZS
Dodatek se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela in v odpravnino.
X
1
1
«; 
– za vrstico s šifro I110 doda nova vrstica I111, ki se glasi:
»
I111
dodatek za spremstvo učencev na ekskurziji in športnih dnevih
povračilo stroškov
/
105.a člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21)
v znesku 50 % cele dnevnice
X
1
1
«. 
2. člen 
V 5. členu se za vrstico I110 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
I111
dodatek za spremstvo učencev na ekskurziji in športnih dnevih
15,50
6,36
0,14
0,10
8,85
6,56
0,0611
0,10
0,53
S
S1
«. 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri obračunu plač za september 2022.
Št. 00704-308/2022
Ljubljana, dne 7. septembra 2022
EVA 2022-3130-0036
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti