Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

2807. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Razkrižje, stran 8360.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK; Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 22. redni seji dne 2. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Razkrižje 
1. 
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Razkrižje.
2. 
Stroški volilne kampanje za volitve občinskega sveta ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini, tako da znašajo 0,40 EUR.
3. 
Organizatorji volilne kampanje, katerih kandidatom ali listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4. 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za volitve župana, katerih kandidati so prejeli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljen glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila iz 3. točke tega sklepa.
5. 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Razkrižje v roku 30 dni po vložitvi zahteve za delno povračilo stroškov na Občino Razkrižje pod pogojem, da je v predpisanem roku oddal poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih volilne kampanje na AJPES preko spletnega portala AJPES.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2022-13
Šafarsko, dne 5. septembra 2022
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti