Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

2798. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta, stran 8348.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 7. dopisni seji dne 5. septembra 2022 sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o prenehanju mandata člana občinskega sveta 
1. 
Članici občinskega sveta, Valentini Bevčar Stanič, izvoljeni v Občinski svet Občine Kanal ob Soči z liste kandidatov Lista za zdravje in kakovost bivanja v VE-1, preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči zaradi menjave stalnega bivališča.
2. 
Na podlagi veljavnih predpisov preide mandat za preostanek mandatne dobe naslednjemu kandidatu na listi Liste za zdravje in kakovost bivanja v VE-1.
Volilna komisija Občine Kanal ob Soči uradno ugotovi, na koga preide mandat, mu izda potrdilo o izvolitvi ter o tem obvesti Občinski svet Občine Kanal ob Soči.
3. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0007/2022-4
Kanal ob Soči, dne 5. septembra 2022
 
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti