Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

2797. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Novi grad, stran 8348.

  
Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), tretji odstavek 298. člena in tretji odstavek 338. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 20/22 – odl. US) ter 7. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) župan Občine Dobrna s tem
J A V N I M  N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Novi grad 
I. 
Občina Dobrna naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Novi grad (v nadaljnjem besedilu: SD OLN Novi grad), ki ga je izdelal izdelovalec prostorskega akta Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p., Grudnova 6, 3000 Celje, pod št. projekta 243-2022, september 2022. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2855.
II. 
Območje SD OLN Novi grad obsega območje dela urejanja prostora EUP DO 27 in EUP DO 28. Površina območja SD OLN Novi grad je velika 3,7 ha. Območje obsega parcele št. oziroma njihove dele: 1339, 1340, 1341/2, 1343/1, 1515/3, 1515/5, 1515/11, 1515/12, 1515/13, 1515/14, 1515/15, 1515/17, 1515/18, 1515/19, 1516/1, 1516/2, 1520/4, 1520/5, 1523/2, 1532/2, 1962/9, 1962/10, 1964/8, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, vse k.o. 1056 Dobrna.
III. 
Dopolnjeni osnutek SD OLN Novi grad iz I. točke tega naznanila bo javno razgrnjen v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna ter objavljen na spletni strani Občine Dobrna.
Javna razgrnitev bo potekala v času od 19. 9. 2022 do 19. 10. 2022.
Javna obravnava bo izvedena v sredo, 5. 10. 2022, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Dobrna.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo SD OLN Novi grad podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih podajo v knjigo pripomb oziroma pošljejo na el. naslov: obcina@dobrna.si ali po pošti na naslov Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
V. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek občini za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb in na spletni strani občine. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo na pripombi to tudi posebej navesti.
VI. 
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Dobrna (https://www.dobrna.si) in oglasni deski Občine Dobrna.
Št. 350-0005/2022-34(1)
Dobrna, dne 6. septembra 2022
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti