Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022

Kazalo

2719. Odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2, stran 8142.

  
Za izvrševanje prvega odstavka 31. člena in v zvezi s 4. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 kot začasni ukrep določa prostovoljna uporaba hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje).
2. člen 
(1) Učenci osnovnih šol, dijaki in študentje prostovoljno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se testiranje opravi v domačem okolju.
(2) Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju ali v vzgojno-izobraževalnem zavodu prostovoljno izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljene za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter v domačem okolju učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.
(3) Osebi iz tega člena pripada deset testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sama, njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. Če je oseba študent, poleg kartice zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument.
(4) Osebe iz tega člena upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).
3. člen 
(1) Testiranje se izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji.
(2) Rezultata testiranja s testi HAG za samotestiranje se ne vnaša v Centralni register podatkov o pacientih in se ne uporablja za pridobitev digitalnega COVID potrdila EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenega s kodo QR.
(3) V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom HAG za samotestiranje testirana oseba obvesti izbranega osebnega zdravnika, ki jo napoti na testiranje k pooblaščenemu izvajalcu testiranja.
(4) Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu vodstvo zavoda ravna v skladu z navodili NIJZ.
4. člen 
(1) Sredstva za izvajanje testiranja iz 2. člena tega odloka se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov testov HAG za samotestiranje in način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.
5. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepa iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Osebam iz 2. člena tega odloka pripadajo testi HAG za samotestiranje v skladu s tretjim odstavkom 2. člena tega odloka za september, oktober in november 2022.
7. člen 
Minister, pristojen za zdravje, sprejme in objavi sklep iz drugega odstavka 4. člena tega odloka najpozneje do 29. avgusta 2022.
8. člen 
Ta odlok začne veljati 29. avgusta 2022 in velja do 30. novembra 2022.
Št. 00704-306/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-2711-0095
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti