Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022

Kazalo

2715. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, stran 8140.

  
Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij 
1. člen 
V Uredbi o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(obmejna problemska območja) 
Glede na določbe prvega odstavka 24. člena zakona in merila iz 2. in 3. člena te uredbe ter ob upoštevanju najnovejših razpoložljivih podatkov o vrednostih meril se med obmejna problemska območja uvrstijo občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.«.
2. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(preverjanje vrednosti meril) 
Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vsaki dve leti preverja vrednosti meril iz te uredbe in ob spremembah podatkov, ki narekujejo drugačno uvrstitev občin med obmejna problemska območja, pripravi predlog spremembe te uredbe. Podatke, potrebne za izračun dostopnosti iz prvega odstavka 3. člena te uredbe, pridobi ministrstvo iz uradnih evidenc in jih uporabi za izračun povprečnega dostopnega časa z avtomobilom po mreži cest do najbližjega priključka avtoceste ali hitre ceste. Najnovejše razpoložljive podatke o vrednostih meril iz te uredbe pripravi Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj na poziv ministrstva.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-284/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-2130-0021
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina