Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2596. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 7899.

  
Na podlagi 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
1. člen 
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22 in 80/22) se v 13. členu v 4. točki v peti alineji podpičje nadomesti z vejico in za njo doda nova, šesta alineja, ki se glasi:
»– Direktorat za kakovost;«.
V 6. točki v četrti alineji se besedilo »in nabavo« črta.
V 14. točki se v tretji alineji pika nadomesti z vejico in za njo doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– Direktorat za razvoj kulturnih politik.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za kulturo se s to uredbo uskladita najpozneje do 1. septembra 2022.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za javno upravo se s to uredbo uskladi najpozneje v tridesetih dneh po njeni uveljavitvi.
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-279/2022
Ljubljana, dne 28. julija 2022
EVA 2022-3130-0033
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti