Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2592. Uredba o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije, stran 7897.

  
Na podlagi prvega odstavka 103. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US, 47/19 in 153/21 – odl. US) in v zvezi z 69. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20 in 172/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba ureja varovanje predsednika Vlade Republike Slovenije in njegovih družinskih članov.
2. člen 
(varovanje) 
Varovanje predsednika Vlade Republike Slovenije in njegovih družinskih članov se izvaja v okviru Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretariat vlade).
3. člen 
(premestitve in sporazumi o sodelovanju) 
(1) Zaradi varovanja iz prejšnjega člena se s policije na generalni sekretariat vlade premesti potrebno število policistk oziroma policistov.
(2) Policija in generalni sekretariat vlade skleneta pisni sporazum, s katerim se opredelijo vsaj potrebno število policistk oziroma policistov, medsebojno obveščanje in uporaba opreme, potrebne za učinkovito izvajanje policijskih pooblastil pri opravljanju varovanja.
(3) Zaradi sodelovanja pri varovanju iz prejšnjega člena lahko generalni sekretariat vlade sklepa pisne sporazume tudi z drugimi organi in organizacijami, s katerimi se uredi način in obseg tega sodelovanja.
4. člen 
(subsidiarna uporaba uredbe) 
Glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja uredba, ki ureja varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(prehodna določba) 
(1) Potrebne premestitve iz prvega odstavka 3. člena te uredbe se izvedejo v petnajstih dneh od uveljavitve te uredbe.
(2) Sporazum iz drugega odstavka 3. člena te uredbe se sklene v petnajstih dneh od uveljavitve te uredbe.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-18/2022
Ljubljana, dne 28. julija 2022
EVA 2022-1511-0007
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti