Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2568. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra, stran 7889.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 262. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 23. redni seji dne 13. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o prenehanju statusa javnega dobra 
I. 
Javno dobro preneha obstajati pri naslednjih nepremičninah – parcelah: 1403/6 (ID 7127070) in parceli 1403/30 (ID 7264460), obe katastrska občina 2167 Rateče.
II. 
Javno dobro preneha obstajati pri naslednjih nepremičninah – parcelah: 860/13 (ID 7254594), 860/14 (ID 7254591), 860/15 (ID 7254592), 401/31 (ID 7254599), vse katastrska občina 2169 Kranjska Gora.
III. 
Po pravnomočnosti odločb o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah iz I. in II. točke tega sklepa, se pri vseh nepremičninah, navedenih v I. in II.. točki tega sklepa, izbriše zaznamba javnega dobra.
IV. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 47805-5/2019-24
Kranjska Gora, dne 22. julija 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti