Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2567. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kranjska Gora za volilno leto 2022, stran 7888.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 23. seji dne 13. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kranjska Gora za volilno leto 2022 
1. člen 
Ta sklep določa pogoje in kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti (volitve za člana občinskega sveta) in višino delnega povračila stroškov volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti (volitve za župana) v Občini Kranjska Gora.
2. člen 
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni le tisti organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti.
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
3. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.
4. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, čigar listam so pripadli mandati v Občinskem svetu Občine Kranjska Gora, so upravičeni do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za prejeti glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora in Računskemu sodišču Republike Slovenije.
5. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, so upravičeni do delne povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za prejeti glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora in Računskemu sodišču Republike Slovenije.
V kolikor pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi prejetih glasov v drugem krogu glasovanja.
6. člen 
Organizatorju volilne kampanje v predstavniški organ lokalne skupnosti in organizatorju volilne kampanje za volitve individualnega voljenega organa lokalne skupnosti, ki je upravičen do delnega povračila volilnih stroškov, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Kranjska Gora najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila predstavniškemu organu lokalne skupnosti – Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora in Računskemu sodišču Republike Slovenije.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2022-4
Kranjska Gora, dne 13. julija 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti