Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2557. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe, stran 7876.

  
Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13 in 307/15), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18, 61/20 – ZIUEZOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) ter skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19 in 52/22) je Mestni svet Mestne občine Celje na 19. dopisni seji, ki je potekala od 19. 7. 2022 do 22. 7. 2022 do 10. ure, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe 
1. člen 
V Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 27/17 in 34/18) se šesti odstavek 40. člena spremeni tako, da se glasi:
»(6) Izhodiščna lastna cena se lahko spremeni samo, če se cene, ki vplivajo na stroške in odhodke, spremenijo za več kot 10 %, vendar ne prej kot po poteku 1. leta od pričetka veljavnosti koncesije in ne več kot enkrat letno v obdobju trajanja koncesije.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3710-10/2022
Celje, dne 22. julija 2022
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti