Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2555. Sklep o spremembi Sklepa o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja, stran 7775.

  
Na podlagi sedmega odstavka 33. člena, petega odstavka 35. člena, sedmega odstavka 76. člena, devetega odstavka 161. člena v povezavi s petim odstavkom 166. člena in osmim odstavkom 167. člena ter enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20, v nadaljevanju: ZPlaSSIED) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembi Sklepa o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja 
1. člen 
V Sklepu o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja (Uradni list RS, št. 11/18 in 32/18) se v 3. členu v drugem odstavku na koncu odstavka doda poved, ki se glasi:
»Navedene zahteve za izdajo dovoljenja se pri Banki Slovenije vložijo na obrazcih iz Prilog 1, 2 in 3.«
2. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku besedilo »v Prilogi I« nadomesti z besedilom »v Prilogi 4«.
Tretji odstavek se dopolni tako, da se na koncu povedi pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in sicer na obrazcu iz Priloge 5.«.
3. člen 
V 8. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izvrševanja denarnih nakazil kot plačilna institucija z opustitvijo vložnik vloži pri Banki Slovenije na obrazcu iz Priloge 1, pri čemer se opis in razlogi iz prvih treh odstavkov tega člena ustrezno obrazložijo v spremnem dopisu k predmetni zahtevi, v obrazcu pa ustrezno označijo in izpolnijo posamezne zahteve, za katere vložnik predlaga opustitev ali uporabo v omejenem obsegu.«.
4. člen 
V 11. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo vložnik vloži pri Banki Slovenije na obrazcu iz Priloge 3, pri čemer se opis in razlogi iz prvih treh odstavkov tega člena ustrezno obrazložijo v spremnem dopisu k predmetni zahtevi, v obrazcu pa ustrezno označijo in izpolnijo posamezne zahteve, za katere vložnik predlaga opustitev ali uporabo v omejenem obsegu.«.
5. člen 
Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 26. julija 2022
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti