Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2553. Aneks št. 16 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 7773.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006 in nasl.)
kot stranka na strani delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev,
in
kot stranka na strani delojemalcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, ter
Sindikat časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
sklepata
A N E K S  š t.  1 6 
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07, 35/08, 97/08, 8/10, 55/11, 17/12, 63/13, 83/16, 57/18, 173/20 in 105/21)
1. člen 
V točki 1. Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno- informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se dodata nova štiriindvajseti in petindvajseti odstavek, ki se glasita:
»(24) Izhodiščne plače II. do IX. tarifnega razreda za založniško dejavnost se s 1. 9. 2022 dvignejo za 70,00 EUR, izhodiščne plače II. do IX. tarifnega razreda za knjigotrško dejavnost pa za 80,00 EUR. Izhodiščna plača I. tarifnega razreda za založniško dejavnost se s 1. 9. 2022 dvigne za 90,00 EUR, izhodiščna plača I. tarifnega razreda za knjigotrško dejavnost pa za 110,00 EUR. Izhodiščne plače so po posameznih tarifnih razredih za založniško in knjigotrško dejavnost tako od 1. 9. 2022 dalje naslednje:
Tarifni razred
Založniška dejavnost
Knjigotrška dejavnost
I. enostavna dela
530,81
529,42
II. manj zahtevna dela
596,94
590,84
III. srednje zahtevna dela
663,06
652,26
IV. zahtevna dela
729,19
713,67
V. bolj zahtevna dela
839,39
816,02
VI. zelo zahtevna dela
1.059,80
1.020,74
VII. visoko zahtevna dela
1.236,13
1.184,52
VIII. najbolj zahtevna dela
1.544,69
1.471,11
IX. izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela
1.765,10
1.675,82
(25) Za časopinoinformativno in revijalno dejavnost ostajajo relativna razmerja med izhodiščnimi plačami po posameznih tarifnih razredih in izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih nespremenjene in veljajo relativna razmerja in zneski iz Aneksa št. 12 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 83/16).«
2. člen 
Najkasneje s 1. 1. 2024 se izhodiščne plače knjigotrške dejavnosti v vseh tarifnih razredih izenačijo z izhodiščnimi plačami založniške dejavnosti.
Z vsebino prejšnjega odstavka tega člena in 1. člena tega aneksa so izpolnjene zaveze iz 2. člena Aneksa št. 15 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 105/21). V vrednosti izhodiščnih plač za založniško in knjigotrško dejavnost, določenih v prejšnjem členu tega aneksa, je upoštevano tudi vmesno zmanjšanje zaostanka izhodiščnih plač knjigotrške dejavnosti za izhodiščnimi plačami založniške dejavnosti v višini 10,00 EUR, dogovorjeno s tretjim odstavkom 2. člena Aneksa št. 15 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 105/21).
Stranki tega aneksa se dogovorita, da bosta dogovarjanja o nadaljnjih možnih dvigih višine izhodiščnih plač nadaljevali v četrtem kvartalu leta 2022.
4. člen 
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
5. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2022 dalje.
Ljubljana, dne 28. junija 2022
Gospodarska zbornica – 
Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
predsednik UO 
Janez Miš
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek 
 
Sindikat časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije 
predsednica 
Mojca Kohek
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 7. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004-36 o tem, da je Aneks št. 16 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 12/15.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti