Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2551. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen, stran 7772.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen 
1. člen 
V Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08, 53/09, 13/14 in 66/22) se v 7. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestilo upravitelja za unovčenje stečajne mase in razdelitev se odmeri po naslednji preglednici:
Postavka
Osnova za izračun v eurih
Nadomestilo v eurih
I.
do 37.500
10 %
II.
nad 37.500
do 375.000
3.750 + 4 % nad 37.500
III.
nad 375.000
do 750.000
17.250 + 3 % nad 375.000
IV.
nad 750.000
do 2.250.000
28.500 + 1 % nad 750.000
V.
nad 2.250.000
do 3.550.000
43.500 + 0,5 % nad 2.250.000
VI.
nad 3.550.000
50.000 + 0,3 % nad 3.550.000, 
vendar največ 100.000
«. 
2. člen 
V 22. členu se v prvi alineji znesek »1.200 eurov« nadomesti z zneskom »1.081 eurov«, v drugi alineji pa se znesek »600 eurov« nadomesti z zneskom »541 eurov«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
V postopkih, ki so se začeli v času od uveljavitve Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 66/22) do uveljavitve tega pravilnika, se nagrada in stroški odmerijo po Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08, 53/09, 13/14 in 66/22), če je upravitelj do uveljavitve tega pravilnika že pridobil pravico zahtevati plačilo nagrade ali povrnitev stroškov.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-224/2022
Ljubljana, dne 26. julija 2022
EVA 2022-2030-0010
Dr. Dominika Švarc Pipan 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti